De nieuwe Marx? Hoe de rijken steeds rijker worden

Economen en journalisten zijn in de ban van de Franse econoom Thomas Piketty, Piketty heeft aan de hand van feiten de gedachte nieuw leven ingeblazen dat het kapitalisme onvermijdelijk leidt tot rijken die steeds rijker worden. Ongelijkheid neemt wereldwijd explosief toe en zal dat blijven doen als wij niet ingrijpen. De gevolgen kunnen desastreus zijn. Hij deed iets dat simpel is, maar niet eerder was gedaan. Hij keek wat de inkomensgroei was van mensen die leven van een loon en daarnaast keek hij naar het langjarig rendement van investeringen. Dat laatste is hoger dan het eerste. Een paar decennia, in de naoorlogse boom, was dat anders, maar over het algemeen klopt de regel volgens de cijfers van Piketty. Hij denkt dat het kapitalisme nu eenmaal zo in elkaar zit: de bezitters zullen steeds meer bezitten, totdat ze alles hebben. Wie de laatste jaren om zich heen kijkt zal die trend herkennen, nu rijke mensen steeds meer opkopen, van complete winkelcentra tot voetbalclubs en tv-stations. w640Thomas Piketty heeft met zijn boek een nieuwe discussie geopend, om te beginnen onder economen.  Nobelprijswinnaar Paul Krugman noemde het ‘misschien wel het belangrijkste economische boek van dit decennium’, de Washington Post vond het ‘een intellectuele tour de force’, The New York Times sprak van ‘een politieke en theoretische bulldozer’ en Branko Milanovic, voormalig topeconoom bij de Wereldbank, bestempelde het tot ‘een mijlpaal in het economisch denken’. En nog even en zijn denkbeelden bereiken ook het politieke debat

Bron(nen):   Fortune      

30 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. kletsmajoor

  Dat rijken steeds rijker worden terwijl de midden en lagere inkomens nauwelijks stijgen of zelfs dalen, is de trent in de ontwikkelde landen. In de ontwikkelingslanden zijn daarentegen heel veel mensen boven de armoedegrens gekomen dankzij het kapitalisme. Die zijn nog lang niet zo rijk als wij maar als je dit meeneemt is het globale plaatje helemaal niet slecht. Kapitalisme vergroot de wereldwijde voorspoed. Dat is nog altijd waar.

  Hoe wij in het westen moeten omgaan met de opkomst van de superrijken is een interessante vraag maar of het echt een groot probleem is, is nog helemaal niet duidelijk. (Wel in de ogen van mensen die gelijkheid van bovenaf willen opleggen natuurlijk.) Zolang de superrijken hun geld niet als Dagobert Duck in een pakhuis opslaan, blijft het beschikbaar voor de economie en is er niets aan de hand. De enige vraag is of ze via hun geld niet te veel macht kunnen vergaren. Ik denk dan aan situaties zoals met Berlusconi in Italië. Maar het lijkt mij dat machtsconcentratie via wetgeving wel te voorkomen is (analoog aan beursregels voor aandelenbezit). Maar dan niet wachten tot het bijna te laat is zoals in Italië.

 2. Karel Kritisch

  Als de superrijken alles bezitten en de rest niets dan komt het volk vanzelf in opstand en gaan er koppen rollen. Het is dus zaak dat superrijken hun geld blijven investeren in de economie en eerlijk en evenredig belasting betalen. Het enorme bedrag wat in belastingparadijzen weggestopt is is een groot probleem want dat geld wordt onttrokken aan de maatschappij. Superrijken die niet tot inkeer komen mogen van mij onteigend worden. Rijk zijn is prima, maar het brengt ook verantwoordelijkheid. Je bent immers niet alleen op deze wereld. Als een aap zich al het voedsel toe-eigent en niet met de anderen deelt dan slaan de andere apen hem dood.. die wet geldt volgens mij ook voor mensen.

  • kletsmajoor

   De paarse grafiek hierboven laat zien dat na de crisis van de jaren ’30 het aandeel van de superrijken flink terugliep. Daarvoor hoefde niemand onteigend c.q. doodgeslagen te worden gelukkig. Er bestaan dus corrigerende mechanismen in de economie. Geen noodzaak om naar centralistische paardemiddelen te grijpen lijkt me.

   (in antwoord op Karel Kritisch)
   • Karel Kritisch

    Deze crisis in de jaren ’30 gaf een voedingsbodem voor de grootste wereldbrand die de wereld ooit gekend heeft. Er werden miljoenen onteigend en tientallen miljoenen doodgeslagen. Het trof niet alleen superrijken maar iedereen en de gehele economie. Dus ik begrijp je conclusie niet? Die zogenaamde economische corrigerende mechanisme van jou zorgen voor grote onrust in de nationale en internationale gemeenschap. Xenofobie, nationalisme, protectionisme en bittere armoede. Zonder ingrijpen leidt dat tot revolutie, opstand, oorlog en chaos! Er moet dus koste wat het kost voorkomen worden dat een zeer kleine groep alles bezit en de grote meerderheid daar onder lijdt. Want anders zijn de gevolgen niet te overzien.

    (in antwoord op kletsmajoor)
    • kletsmajoor

     Goed in het grafiekje kijken, Karel. De correctie was al klaar voordat WO2 begon. Bovendien begon WO2 niet in de VS.

     (in antwoord op Karel Kritisch)
     • Karel Kritisch

      Is dit een serieuze reactie? Bestaat jou hele geschiedenis uit een grafiekje? De oorlog begon in ’39 en kijk even goed dan. ‘Bovendien begon WO2 niet in de VS.’ hieruit blijkt totale onwetendheid. Hitler kwam in ’33 aan de macht. Hij werd zo populair vanwege de algemene malaise die in Duitsland heerste.

      Een opfrissing: (copy-paste wikipedia)

      Duitsland

      De Duitse economie leek tijdens de jaren twintig op te bloeien, maar was in wezen op meerdere punten niet gezond en kwetsbaar, met name door
      de afhankelijkheid van de Amerikaanse steun. Toen de Verenigde Staten in 1929 door de crisis in eigen land deze steun opzegden, werd Duitsland meteen
      in de recessie meegezogen. Werkloosheid nam enorm toe, bestedingen en investeringen namen af. De problemen leidden tot een groei van links- en
      rechts-extremistischebewegingen. In 1932 trachtten de geallieerden daarom een regeling over herstelbetalingen met Duitsland te onderhandelen op de Conferentie van Lausanne. De Duitse regering kondigde echter een volledig moratorium op de betalingen van buitenlandse schulden af. Adolf Hitler erfde in 1933 een zwakke economie die kampte met een chronisch deviezentekort en die absoluut niet in staat was zichzelf te voorzien.

      Japan

      De recessie veroorzaakte in eerste instantie een krimp van 8% in de Japanse economie. De verovering van Mantsjoerije in 1931 betekende echter toegang tot nieuwe markten, die de effecten van de recessie in Japan beperkten. Uiteraard betaalde China hier het gelag voor. De gunstige economische effecten, gecombineerd met
      een gebrek aan respons van de traditionele grootmachten, moedigden Japan aan tot nieuwe veroveringen in de jaren dertig.

      (in antwoord op kletsmajoor)
     • kletsmajoor

      Het grafiekje gaat over de VS en laat zien dat de inkomensverhoudingen in de VS corrigeerden vóórdat de oorlog uitbrak dat was een zware tijd maar verliep in de VS zonder de verschrikkingen die jij erbij probeert te halen. De VS veroorzaakte de oorlog ook niet, ze bleven er zelfs buiten tot 7 december 1941.

      Jouw theorie dat het reduceren van het inkomen en vermogen van de superrijken de oorzaak was van de onrust in Europa en de verschrikkingen voor en tijdens de 2e wereldoorlog is absurd.

      (in antwoord op Karel Kritisch)
     • Karel Kritisch

      Jij haalt de crisis uit de jaren ’30 erbij en die was mede verantwoordelijk voor het politieke klimaat in Duitsland waardoor Hitler aan de macht kon komen. Ook dreef de Amerikaanse crisis de Japanners ertoe een agressieve politiek te voeren en uiteindelijk om de Amerikanen de oorlog in te sleuren. Dit zijn overigens gewoon historische feiten.

      Verder haal jij de crisis uit de jaren ’30 erbij om aan te tonen dat er corrigerende mechanismen in de economie zijn om de economische macht van de superrijken in te perken. De grote depressie had echter andere oorzaken (overproductie): http://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Depressie

      Mijn theorie is echter dat economische malaise tot een opleving van xenofobie (zondebokmechanisme), nationalisme, protectionisme en grote ontevredenheid leidt. Zonder ingrijpen kan dat leiden tot revolutie, opstand, oorlog en chaos!

      Eenzelfde situatie kan zich voor doen als de superrijken alle bezittingen tot zich toe trekken en de massa armetierig achter blijft. Dit moet links of rechtsom gecorrigeerd worden. Dit kan dus door maatregelen of door ineenstorting van een systeem.

      ‘Jouw theorie dat het reduceren van het inkomen en vermogen van de
      superrijken de oorzaak was van de onrust in Europa en de verschrikkingen
      voor en tijdens de 2e wereldoorlog is absurd.’

      Dit is overigens niet mijn theorie, maar wetenschappelijk aanvaarde geschiedenis. De herstelbetalingen die Duitsland moest betalen en de crisis uit de USA stortte Duitsland in een ongekende economische malaise en hyperinflatie. Hierdoor stegen de nationaalsocialistische ideeën van Hitler in populariteit en werd hij in ’33 democratisch gekozen. Zonder deze ontevredenheid was het nooit zover gekomen. Er zijn dus meer causale verbanden die ik uit jou verhaal kan opmaken. Geschiedenis zijn niet enkel losse feiten maar een meer coherent geheel.

      Snap je wat ik bedoel? Want corrigerende mechanismen in de economie komen niet uit de lucht vallen en hebben zeker niet enkel gevolgen voor alleen de superrijken. Dus ik pleit voor maatregelen die wel enkel gevolgen hebben voor de superrijken (als zij zich onttrekken aan verantwoordelijkheden) en niet voor de maatschappij an sich.

      (in antwoord op kletsmajoor)
     • kletsmajoor

      Ik raad je aan je opmerkelijke theorie te publiceren in een tijdschrift voor historici. Het zal ongetwijfeld grote indruk maken.

      (in antwoord op Karel Kritisch)
     • Karel Kritisch

      Ik raad je aan wat meer van zulke tijdschriften te lezen:

      Aanleiding Franse revolutie: klassentegenstellingen
      http://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_Revolutie

      Aanleidingen tweede wereld oorlog:

      Wall Street-beurskrach van 1929! http://nl.wikipedia.org/wiki/Oorzaken_van_de_Tweede_Wereldoorlog
      Na de Eerste Wereldoorlog ging het steeds beter met Duitsland. De Weimarrepubliek had na alle ellende toch redelijk herstel geleverd. Duitsland had natuurlijk nog wel te kampen met verschillende problemen maar er was toch progressie. Omdat er daarom weinig reden was tot klagen, waren maar weinig mensen geïnteresseerd in Hitlers extreme visie. Ze vonden de Weimarrepubliek veel aantrekkelijker, die geen extreme ideeën over verandering had. Maar die progressie stopte na de beurskrach van 1929. De Verenigde Staten hadden na de Eerste Wereldoorlog veel in Duitsland geïnvesteerd. Dit zorgde voor werkgelegenheid en opbouw van de economie. Maar na de beurskrach vroegen alle Amerikaanse investeerders hun geld terug. Ook andere landen die door de Wall Streetkrach waren getroffen vroegen opeens weer agressief naar hun geld. Dit zorgde voor veel armoe, vooral onder de normale bevolking. Door deze armoe zochten mensen weer excuses en redenen voor hun armoe.

      En zo zijn veel opstanden begonnen door onderdrukking van de elite (oa superrijken), armoede, uitbuiting en corruptie.

      Mijn stelling is: extreme ongelijkheid en armoede is een voedingsbodem voor meer draagvlak voor extreme politieke ideeën en voor revoluties/opstanden. Bij correcties van de economie verergeren ook de problemen voor lagere klassen. Superrijken worden in het algemeen steeds rijker (met geld maak je geld), crisissen brengen wel schade toe aan het vermogen maar dit geldt voor alle klassen.

      Maar leg mij eens uit hoe corrigerende mechanismen in de economie met betrekking op superrijken werken. Ben benieuwd..

      (in antwoord op kletsmajoor)
     • kletsmajoor

      Ik bedank voor de eer. Je bent in rant-modus gegaan en kunt je reacties niet engszins kort en bondig houden. Daarbij reageer je niet op mijn oorspronkelijke opmerking maar ga je ballistisch met nare associaties die je er zelf bij sleept. (Nog afgezien van de vijandige toon.) Lijkt me beter voor je om even af te koelen.

      (in antwoord op Karel Kritisch)
     • Karel Kritisch

      Wat een enorm zwaktebod. Ik beargumenteer mijn stelling uitgebreid en ik heb bij jou nog helemaal geen onderbouwing gezien. Het is gewoon geschiedenis wat ik je vertel. Omdat ik wat onwetendheid en hier en daar wat fouten in de logica bespeur ben ik ineens vijandig en moet ik afkoelen? Het is ontwijken van beargumenteren wat je doet. Je trekt daarbij verkeerde conclusies omdat je geschiedkundige gebeurtenissen isoleert en er verkeerde conclusies aan verbind.

      Maar ja sommige mensen die er niet meer uit komen en vastlopen gaan ze op deze toer. Ik dacht dat het een redelijk normale discussie was. Jammer hoor.

      (in antwoord op kletsmajoor)
     • kletsmajoor

      Als je weer nuchter bent moet je je rant nog maar eens teruglezen. Argumenteren is iets anders dan vrij associëren en copy-pasten uit Wikipedia.

      (in antwoord op Karel Kritisch)
     • Karel Kritisch

      Ja begin er eens mee ipv aanvallen enkel op de persoon want dat is niks. Je hebt jou standpunt dus helemaal niet verduidelijkt. Welke vrije associaties leg ik dan bijvoorbeeld die volgens jou niet kloppen? Het zijn toch valide voorbeelden uit het verleden? Kritiek op mijn redeneringen mag je hebben maar dan wel graag onderbouwen. Ik ben nooit te beroert om voortschrijdend inzicht te accepteren. Maar als je geen zin hebt zijn we uitgepraat en hoef je niet meer te reageren.

      (in antwoord op kletsmajoor)
  • Karl Ruprecht Kroenen

   Karel,

   Ik wordt soms echt misselijk van jouw hardcore linkse gewauwel.

   Je hebt het kennelijk zelf niet door, maar die dogmatiek die je nu uitspuit wordt alleen maar verkondigt en opgelegd aan het gewone volk.
   En wordt ons wijsgemaakt door mensen die zelf hele andere zaken doen en geloven.

   Om te beginnen, bezitten deze superrijken (mensen wiens naam jij niet in de media zult zien) al bijna alles,doe er maar eens onderzoek naar op googel.
   Deze superrijken gaan gewoon verder met het laten groeien van hun rijkdom en het vast te zetten,want rijkdom is macht en het gaat dezen niet perse om nog meer rijkdom ,maar meer om macht.
   Meer rijkdom is macht.

   Het volk komt niet in opstand en er gaan geen koppen rollen, of is dat iets wat jij graag zou willen zien?
   Het “volk” (wie je daarmee bedoelt is weer een andere vraag) heeft net genoeg om te leven en haarzelf te vermaken zodat zij niet in opstand komen.

   Het soort socialisme waar jij voorstander van bent is van oorsprong gebruikt als gereedschap van een paar zeer rijke lieden (doe maar eens wat leeswerk over de geschiedenis van dit socialisme.)
   Het is een middel om de bevolking in toom te houden.
   Mensen laten geloven dat rijkdom eerlijk verdeelt moet worden zodat ze via de overheid die dat voorstaat een middel hebben om een ander financieel kort te houden en er niemand echt rijk kan worden,behalve de partijen die daarboven staan en altijd al rijk waren.

   Wie denk je dat de bazen zijn van de USA en de EU?
   Van wie denk je dat de Federale reserve(particuliere bank) en de mega-grote banken zijn?
   Wie denk je dat het politieke beleid oplegt aan al deze landen die schulden hebben bij deze banken?

   Massa-immigratie ,cultureel marxisme en socialisme zijn dogmatische gereedschappen die gebruikt worden om ladingen bevolkingen onder de knoet te houden en ervoor te zorgen dat ze afhankelijk en onmondig worden en dit ook blijven.
   Hou de massa jaloers op de anderen,hou de massa arm genoeg,hou de massa het beeld voor van een almachtige vader staat die voor alles zorgt,zorg ervoor dat de massa verdeelt is,zorg ervoor dat zij genoeg brood en spelen hebben.

   Leg een plan economie op en zorg dat jij als uitvoerende regerings- partij de partij bent die dit uitvoert en het benodigde geld afpakt van hun die hebben en kunnen en weer herverdeelt onder hun die niets hebben en niets kunnen.
   Preek dat kapitalisme slecht is en stel roofzuchtig imperialisme gelijk aan vrije markt kapitalisme,zorg ervoor dat je als overheid je onder deze valse voorwendselen jezelf flink bemoeit met marktwerking en doe dit ten gunste van bepaalde partijen.

   Het ergste is dat die mooie sociale maatschappij met herverdeling van welvaart alleen kan bestaan bij de gratie van het Kapitalisme en vrije economie met vrije marktwerking.
   Maar dat zien velen niet.

   Langzaamaan heeft het socialisme,cultureel marxisme, en de bijbehorende immigratieleer ervoor gezorgd dat we met zijn allen bijna bankroet zijn, heel veel schuld hebben, onze samenleving aan het afbrokkelen is en wij als een stel slaven in werkelijkheid onder een juk zijn gesteld van een paar hele superrijke mensen achter de schermen die door middel van regeringen die in hun dienst staan het volk als een soort van vee onder controle houdt.

   Brood en spelen, laat ze zich druk maken om bezig zijn met eten, drinken en hun speelgoed, hersenspoel ze door middel van media en maak ze wijs dat ze vrije mensen zijn die denken dat ze wat te zeggen en kiezen hebben.

   Zo hou je macht over de massa.

   Nee Karel , niemand komt echt in opstand en gaat hier iets aan veranderen.

   De Rode revolutie in Rusland heeft bv enkel afgerekend met een bepaalde grotere groep rijken, maar de echte macht bleef echter bij een kleine groep superrijken die deze revolutie hebben gefinancierd en die de banken en goudvoorraad van Rusland hebben verduisterd.

   Socialisme en Communisme zijn een onuitvoerbare droom en alleen maar een bruikbaar gereedschap van de de elites om de massa te conditioneren onderdrukken.

   De superrijken blijven altijd aan de macht en spelen gewoon met regeringen en politieke systemen en houden de boel verdeelt genoeg om door te gaan met zichzelf nog meer te verrijken en aan de macht te blijven.

   “Je bent immers niet alleen op deze wereld. Als een aap zich al het voedsel toe-eigent en niet met de anderen deelt dan slaan de andere apen hem dood.. die wet geldt volgens mij ook voor mensen.”

   Ik ga op zo een ondoordachte logica die jij er kennelijk eropnahoudt niet eens in.

   (in antwoord op Karel Kritisch)
   • Karel Kritisch

    Ha Karl, vrolijk Pasen!

    Bedankt voor je felheid, ik leef daar altijd helemaal van op ;-p

    Ik zal je geruststellen ik ben geen communist, ook geen socialist. Ik ben qua politiek progressief liberaal. Ik geloof ook niet dat communisme werkt als ideologie, dat hebben de proeftuinen in de 20ste eeuw wel bewezen. Ik heb in principe niets tegen (super)rijke mensen en kapitalisme. Wel ben ik tegen belastingparadijzen en lieden die hun geld verborgen houden zodat zij niet bijdragen aan de samenleving.

    Mijn voorbeeld van apen is hoe het werkt in de natuur. Ik heb het dan over valsspelers, dieren die de groep ernstig benadelen. Evident is dat een groep een leider heeft. Een mannetjesleeuw vreet ook het meest. Verdeel en heers inderdaad. Maar tot zover het dierenrijk. Ik noemde dus voorbeelden in de geschiedenis waar het mis liep, waar het verdelen niet meer ging en de heersers werden verjaagd. Dit naar aanleiding van een misvatting van die praatjesofficier hierboven. Ik zeg ook nergens dat die situatie hier per se geldt, maar in andere delen van de wereld wel. Daar zien we dan ook nog grotere ontevredenheid.

    Ik denk niet dat mijn visie heel communistisch is. Ik heb het immers over excessen. Je ziet wel steeds meer mensen daar over klagen. Occupy Wall Street, en in andere delen van de wereld zijn er wel dergelijk opstanden aan de gang tegen de heersende elite. Niet dat ik dat op deze manier wens maar er is zeker wel wat mis met het economische/monetaire systeem en dat staat inderdaad op omvallen maar niet door de reden die jij noemt.

    Jij zegt: “Langzaamaan heeft het socialisme,cultureel marxisme, en de bijbehorende immigratieleer ervoor gezorgd dat we met zijn allen bijna bankroet zijn,heel veel schuld hebben, onze samenleving aan het afbrokkelen is en wij als een stel slaven in werkelijkheid onder een juk zijn gesteld van een paar hele superrijke mensen achter de schermen die door middel van regeringen die in hun dienst staan het volk als een soort van vee onder controle houdt.”

    Volgens mij zijn wij juist in deze crisis terecht gekomen door onverantwoordelijk handelen van de banken. Rommelhypotheken, moeilijke financiële producten, hebzucht. Oftewel: roofkapitalisme. Nu laten de regeringen de schuldenberg versneld oplopen om het systeem maar op te houden. To big to fail. Koste wat het kost moeten ze overeind blijven. Maximaal geld vermeerderen met alle gevolgen van dien. Geen duurzaam economisch systeem lijkt me.

    Maar ben benieuwd wat je bronnen zijn.. of ben je een complotdenker. Aluhoedje tegen de illuminatie.

    (in antwoord op Karl Ruprecht Kroenen)
    • Karl Ruprecht Kroenen

     “Maar ben benieuwd wat je bronnen zijn.. of ben je een complotdenker. Aluhoedje tegen de illuminatie.”

     Nu weet ik gelukkig wel dat ik met de enige echte Karel te maken heb!

     Altijd zeuren om extra bronnen en terloops nog even proberen de opponent ongeloofwaardig te maken.

     Jij bent niet echt benieuwd naar bronnen of nog meer onderbouwing ,dat is gewoon een tactiek om mij te vermoeien, want zoals ik al vaker gezien heb in discussie met jou ,spring jij altijd wel weer een andere zijweg in en probeer jij je opponent hiermee gewoon moe te maken.
     Doe je huiswerk en dan kom je er vanzelf achter.

     Ik kan je wel dit boek aanbevelen;

     John Perkins- “Confessions of an economic hitman”.

     Jouw uitspraken volgens uit jouw denk en belevingswereld, zijn uitspraken die geheel in lijn zijn met de ideologie van Marx en Engels.

     Maar, het gaat mij meer om de functie van de denkwijze die mensen zoals jij erop nahouden en dat deze jou opgelegd is zonder dat jij dit echt beseft, en in het begin al een creatie is van diezelfde lieden die men hier als de rijken bestempelt.

     Echter, deze echte rijken worden nooit aangepakt ,het zal altijd de groep minder rijken zijn die het mikpunt is ,bv ondernemers die een dikke auto rijden of zoiets, of iemand die hard gewerkt heeft en wat gespaard heeft ,meestal mensen die gemakkelijk door een overheid nog meer afgeroomd kunnen worden.
     De echte rijken en superrijken blijven altijd buiten schot bij dit soort communisme.

     In landen waar men dus doordraaft en geheel Marx gaat vertrekken deze echte rijken gewoon.

     Je kan dan wel roepen dat je geen communist bent en dat je geen hekel aan rijken hebt ,maar het merendeel van jouw betogingen die ik wel vaker voorbij zie komen wijst toch echt wel die richting uit.

     … het ziet eruit als een eend het klinkt als een eend het loopt als een eend het zwemt als een eend….

     Jij zegt;

     “Volgens mij zijn wij juist in deze crisis terecht gekomen door onverantwoordelijk handelen van de banken. Rommelhypotheken, moeilijke financiële producten, hebzucht. Oftewel: roofkapitalisme. Nu laten de regeringen de schuldenberg versneld oplopen om het systeem maar op te houden. To big to fail. Koste wat het kost moeten ze overeind blijven. Maximaal geld vermeerderen met alle gevolgen van dien. Geen duurzaam economisch systeem lijkt me.”

     Ik heb het nergens over de crisis Karel..

     Ik heb het over de mega-schulden die we al hadden voor de crisis bij de banken van deze superrijken en het feit dat we nu in deze laag conjunctuur rente moeten betalen over de staatsschuld en tevens een te grote overheid die decennia lang sinterklaas heeft gepeeld overeind moeten houden ons de das om doet.
     Dat komt wel op het conto van socialisme,cultureel marxisme, en de bijbehorende immigratieleer.
     Ook de EU en het Euro-spel heeft ons flink omlaag getrokken.

     Het omvallen van die paar banken die de crisis heeft ingeluid is niet de echte oorzaak van de huidige ellende.
     De oorzaak dat we het nu zwaar hebben is niet roof kapitalisme ,maar het leunen op een dergelijk kwetsbaar systeem ,waarin men het fiatgeld niet meer aan de goudstandaard gekoppeld heeft en op deze manier zo een grote zeepbel welvaart heeft gecreëerd ,en jan en alleman zich als een hebberige consument kapot heeft geleend omdat dit het allemaal gewoon kon.
     Waren dat geen handelingen van overheden zelf ?
     Dat loslaten van de goudstandaard (1918) en banken verplicht sub-prime hypotheken moesten verstrekken(1990)?

     Je kunt jezelf afvragen onder druk van wie zulke besluiten zijn genomen.
     Dat zijn dus de partijen die hiermee op schaalvergroting hebben aangestuurd en als eerste hier profijt van hebben gehad.
     Uiteindelijk hebben de mensen die aan het einde van de rit zitten zoals wij nu met zijn allen alleen nog maar een leeg ballonnetje in ons hand.

     En hebben de mensen aan de top, “de superrijken” allang hun winst in vaste waarde en macht omgezet.
     Met het loslaten van de goudstandaard is de hoeveelheid geld en winst veelvoudig vermeerderd en die winst is in de zakken van de “superrijken” gevloeid.
     De extra winst van sub-prime hypotheken zat hem in het doorverkopen van deze sub-prime hypotheken en het opstrijken van verzekeringen van deze waardloze hypotheken.
     Nogmaals , allemaal maatregelen van overheden en in stand gehouden door de consumenten hebzucht van het gewone volk dewelke gemakkelijk een lening kon krijgen.
     Ook de hebzucht van veel beleggers die deze hypotheken hebben aangekocht heeft ze de das omgedaan.

     Van roof kapitalisme geen sprake.
     Er is slechts een klein groepje mensen die hiervan geprofiteerd hebben.

     De “superrijken” hebben geen wezenlijke verliezen geleden, aangezien het geld wat hun banken hebben moeten afschrijven gewoon al niet bestaand geld was en hun eigen vermogen niet in fiatgeld is vastgelegd ,maar in heel andere zaken.
     Zij schrijven het af als dat moet en klaar.

     Wat een voordeel is is dit; nu veel regeringen schulden hebben bij banken die eigendom zijn van deze superrijken en het zwaarder hebben om rond te komen lenen dezen er nog wat bij en komen ze nog meer onder de macht van deze uitleners.

     En dat geld, dat fiatgeld is gewoon geld wat gecreëerd wordt uit het niets.
     Dat mogen deze banken gewoon doen.
     Dus het kost ze niets extra terwijl ze weer meer macht krijgen over landen.

     Anyway, de slogan de rijken worden rijker en de armen worden armer klopt gewoon.

     Maar de echte superrijken blijven altijd buiten schot en ook al gaat men geheel Marx als antwoord tegen een zulk zgn onrecht, er zal nooit iets veranderen ,hoogstens dat we allemaal even arm worden en de staat onze heerser is.
     Maar alleen het gewone volk zoals jij en ik en de minder rijken zullen uiteindelijk onderhevig zijn aan de door deze ideologieën gecreëerde regels ,want de het zijn de superrijken die deze politieke ideologieën hebben gecreëerd en staan er zelf boven.

     Dus Karel , jouw gewauwel en geroep om maatregelen tegen onderstaande;

     “Als de superrijken alles bezitten en de rest niets dan komt het volk vanzelf in opstand en gaan er koppen rollen. Het is dus zaak dat superrijken hun geld blijven investeren in de economie en eerlijk en evenredig belasting betalen. Het enorme bedrag wat in belastingparadijzen weggestopt is is een groot probleem want dat geld wordt onttrokken aan de maatschappij. Superrijken die niet tot inkeer komen mogen van mij onteigend worden.”

     Komt bijna een op een uit het communisto manifest van Marx.

     Dit wat jij roept zal de echte superrijken nooit treffen,doch ons als de gewone man hoogstens allemaal even arm maken.
     want regeringen beroven niet de superrijken maar de weerloze bevolking die geloven dat dit allemaal legitiem en rechtvaardig is.

     (in antwoord op Karel Kritisch)
     • Karel Kritisch

      Hoi Karl, Het is een mooie traditie om steeds af te sluiten met een sneer. Aangezien jij daar ook niet vies van bent hou ik dat graag in ere.

      Je trekt weer aardig van leer tegen die arme Marx. Maar wat ik zeg kan ik geen communistisch manifest van maken hoor. Ik ben namelijk geen voorstander van verregaande nivellering. Ik heb het vooral over dit geld: http://www.telegraaf.nl/buitenland/21583848/___14_biljoen_in_belastingparadijzen__.html

      Maar wat je over de essentie van geld zegt ben ik het uiteindelijk wel eens (geld is een illusie). Ik lees ook graag de boeken van Willem Middelkoop en anderen op dan gebied. Het is redelijk complexe materie.

      Maar wat vind jij nu van het stuk van WIK hierboven? Dat is toch wel een soort bewustwording niet? We zien nu al dat zwartspaarders worden aangepakt.

      ‘Ook de EU en het Euro-spel heeft ons flink omlaag getrokken.’
      Hoe kom je hier bij? Heeft Nederland dan geen voordelen van de EU?:http://www.europa-nu.nl/id/vh9xh695xkkj/profijt_interne_markt

      Verder valt me op dat je een aversie hebt tegen de verzorgingsstaat. Alhoewel deze al flink is ingeperkt (want vroeger was het idd onbetaalbaar) ben jij volgens mij een rasechte aanhanger van het libertarisme.

      Ja dan begrijp ik wel dat je iedereen en alles voor socialist en communist uitmaakt. Grotendeels waanbeelden. Redneck

      (in antwoord op Karl Ruprecht Kroenen)
     • Karl Ruprecht Kroenen

      De Kracht van ons vriend Karel is altijd weer dat ie niet echt ingaat op wat je hem zegt en altijd weer met andere vragen en opmerkingen komt dan die aansluiten bij waar de lijn van het gesprek over gaat.

      Ik zie dat dit jouw vaste modus operandi is en ook dat veel mensen hier intrappen en zich laten uitputten door deze tactiek,moe worden en dan in een moment van zwakheid iets zeggen wat niet gepast is en vervolgens wijs jij hun daarop en lijkt het alsof jij de discussie gewonnen hebt.

      Natuurlijk lijkt dit heel intelligent ,maar is dit buiten dat het een oneerlijke en oneigenlijke methode is een teken van zwakheid omdat je op deze manier je tekort aan helder inzicht en denk capaciteit verbloemt.
      Tevens is dit een manifestatie van wat voor oneerlijk persoon jij bent.
      Dit was mij reeds van het begin al duidelijk in mijn debatten met jou, het verdraaien van wat ik zeg het uit de context trekken van wat ik zeg , analogieën die ik gebruik wegzetten alsof ik onzin praat en ga zo maar door.
      Elke keer probeer je weer een of ander in jouw ogen loszittend draadje in mijn schrijven te misbruiken om in mijn schrijven weer eens te kunnen lezen wat jij wilt, te verdraaien en mij daarmee weer aan te vallen.

      Tevens zie jij overduidelijk de grote lijnen en verbanden niet in de materie waar we het over hebben.
      Jij ziet maar een klein stukje en dan wordt je nog opgestart door berichten op internet hierover.

      Heb je nu begrepen wat ik nu wilde zeggen met mijn hele schrijven?

      Je linkje naar de telegraaf , waar het slechts om 12 biljoen “zwartgeld” gaat is al zoiets.

      Om te beginnen is dit geen geld van superrijken,maar van mensen uit een andere laag.

      Eerlijk verdient geld waarover zij terecht geen belasting willen betalen.

      Niemand heeft zin om zijn vermogen flink afgeroomd te zien worden door een te grote overheid die een te dure verzorgingsstaat overeind wil houden waar teveel mensen van profiteren zonder er wezenlijk aan bij te dragen.
      Dezen kosten meer dan er binnenkomt, daardoor ook de hoge staats schuld die we dus te danken hebben aan socialisme,cultureel marxisme, en de bijbehorende immigratieleer.
      Nu er weer geld in zicht is loopt het kwijl weer uit de mond, en willen allerlei partijen daar wat van afromen zonder er bij stil te staan dat dit geld van deze mensen is en alleen deze mensen zelf toebehoort,en deze mensen kunnen gewoon voor zichzelf zorgen en hebben geen behoefte om een te groot deel van hun verdiensten af te dragen aan een overheid die hun daar maar een klein beetje verzorgingsstaat voor teruggeven.
      Dat is eens slechte deal als je het mij vraagt.
      Ik kan wel begrijpen waarom figuren zoals jij en veel anderen die percentsgewijs maar een klein beetje bijdragen aan die pot en dus graag willen dat dit geld wordt afgepakt als ze het niet willen geven,zoals jij het mooi omschrijft.
      (Dit is nou exact wat Marx voorstond,onteigening van rijkdom door de staat.)
      Natuurlijk moeten we allemaal betalen zeg je dan ,alleen dat er een grote groep onredig veel meer betaalt dan de massa ,boeit kennelijk niemand.
      De andere reden dat jij graag wilt dat dit geld naar de belastingpot vloeit is natuurlijk omdat de regering ons anders nog meer gaat uitknijpen als ze tekort komen.
      Nogal wiedes dat de massa roept dat de regeringen best die goudpot mag plunderen ,want anders gaan zij gewoon door met de burgers nog verder uit te knijpen.

      De reden dat jij niet voor nivelleren bent is voorspelbaar, dan wordt jij ook geraakt en ga je het in je knip voelen,maar de wat rijkere hun extra spaarpotje afpakken heb je geen bezwaren tegen he?

      Als overheden echt geld willen halen ,kan dat altijd bij de superrijken ,maar ho, wacht eens even, dat is niet de bedoeling en dat kan ook niet want die superrijken dicteren namelijk deze overheden,omdat deze overheden in het krijt staan bij deze groep superrijken.

      Dus er mag overal gejaagd op geld en bezit worden, zolang de echte superrijken maar buiten schopt blijven en geloof mij dat doen dezen ook.
      Bankgeheim na bankgeheim sneuvelt, en hoe komt dat?
      De kleinere spaarders zijn vogelvrij en die kunnen zonder problemen bestolen worden.
      De regeringen krijgen hierbij zelfs hulp van hun echte bazen.

      Nee Karel ,neem dan bv de Rothschilds met een geschat vermogen van 1500 Biljoen of het Vaticaan met een nog groter vermogen als dat.
      En de rest van deze lieden?
      Nee, dat vermogen mag niemand aankomen, en daar zal niemand aankomen.
      Dit zijn echte machthebbers.
      Hou het volk dom ,laat ze regeringen gebruiken om onder het mom van socialisme elkaar te beroven en arm te houden, de superrijken blijven nog steeds buiten schot.

      Dit stuk op WIK gaat niet over bewustwording maar over een socialistische econoom die dan wel doorheeft dat een steeds kleinere groep steeds meer bezit en daardoor zogenaamd de macht heeft en nog meer macht krijgt,maar hij en zijn medestanders zitten ernaast als hij denkt dat dat op te lossen is door deze rijken aan te pakken ,want de rijken die zij in het vizier hebben zijn niet de echte superrijken die de werkelijke macht hebben ,maar is een andere laag.
      En heel handig, zoals men toentertijd met de Rode revolutie wordt straks een hele lading rijken onteigend in de naam der socialisme en komt het weer in de maatschappij en kan de volgende cyclus beginnen ,waarin het weer vrijgekomen kapitaal langzaam weer kan vloeien naar de werkelijke machthebbers en als dezen uiteindelijk alles in het bezit hebben kunnen zij uit de schaduw komen en openlijk heersen over de aarde.
      Dat is waar macht om draait en geld is slechts een gereedschap daarin.

      Ik heb geen hekel aan het concept van een verzorgingsstaat ,maar wel aan dit monster waar een relatief klein onproductief gedeelte van de mensen het grootste gedeelte hiervan opsouperen en straks als ik aan de beurt ben bestaat deze verzorgingsstaat waarschijnlijk niet meer .

      Daarom ben ik een voorstander van het vergaren van eigen kapitaal wat ik niet hoef te delen met jan en alleman die niets heeft.
      Net zoals al die zwartspaarders dat niet willen.
      En dat is ook nog hun goed recht,want overheden hebben standaard helemaal geen recht op het geld van de burgers.

      Socialisme,cultureel marxisme, en de bijbehorende immigratieleer hebben ons arm gemaakt en daar wil ik zelf niet voor opdraaien.
      Ik verwerp deze zaken en wens ook niet onder dwang er aan mee te doen en er voor te moeten betalen.

      Oke, Kareltje Marx?

      (in antwoord op Karel Kritisch)
     • Karel Kritisch

      Waarde Karl, het is echt teveel eer die eigenschappen die jij mij toedicht. Vergeef me alsjeblieft dat ik het hier uitproest van het lachen. Wat een meesterlijk stuk zet jij hier neer. Ik mag jou wel met je stellige overtuiging. Beter dan die kletsmajoor met zijn onnozelheden en er al helemaal niets van begrijpt. Nee ik heb de waarheid niet in pacht, dat klopt. Maar je overtuiging is mij wat duidelijker geworden. Het is een soort onredelijk anarchistisch libertarisme wat jij hier tentoonspreid.

      Met droge ogen beweren dat we zo genaaid worden door onze volksvertegenwoordigers (die allemaal in het complot zitten) terwijl we het ondanks deze crisis nog nooit zo goed hebben gehad. Ga eens in Afrika kijken man. Jij bent iemand die bewust de samenleving ten val wil brengen en geen verantwoordelijkheid wil nemen, geen steen wil bijdragen. Maar goed onderwijs, defensie, pensioen, medische zorg, infrastructuur, justitie etc. etc. is niet gratis beste Karl. Mensen die niet als ieder ander aan de samenleving willen bijdragen en het wegstoppen in verre landen zijn verachtelijk bezig. Die 14 biljoen zijn wel degelijk van die superrijken die belasting ontduiken en van multinationals die schijt hebben aan alles.

      Jij bent echt een survival of the fittest man die mededogen en solidariteit vieze worden vindt. Kun je niet meekomen dan sterf je maar af. Nou in zo’n maatschappij wil ik niet leven Karl. Het is moraal verwerpelijk. Een neanderthaler is nog moreel verhevener.

      Je bent een extreem type die alleen maar in extremen kan praten. Zonder elke onderbouwing spuw jij je complottheorie de wereld in. Je bent of anarchistisch libertariaan type Karl Rupkut of je bent Karl Marx himself. Heb jij het wel helemaal op een rijtje?

      Bij gebrek aan onderbouwing ga je maar een grote drogredenering over mijn werkwijze houden. Haha nou ik kan me er wel vrolijk over maken maar het is natuurlijk diep triest dat je met helemaal niets komt dan enkel verzinsels en illuminatie waanideeën.

      Het Vaticaan bezit trouwens maar een paar miljard
      http://www.trouw.nl/tr/nl/4716/Christendom/article/detail/3282867/2012/07/09/Bank-Vaticaan-opent-de-boeken-transparantie-en-rode-cijfers.dhtml

      Over Rothschild en Rockefeller zijn alleen maar complotsites te vinden die elkaar copy pasten. Volgens andere bronnen beschikken over een paar miljard inderdaad. Carlos Slim is nog de rijkste dus.

      Dus beste Karl waar heb jij je informatie vandaan of ben jij soms een ordinaire PAPEGAAI??

      (in antwoord op Karl Ruprecht Kroenen)
     • Karl Ruprecht Kroenen

      Kareltje toch…..

      Ga je me nu proberen te Framen?
      Redelijk achterbaks gedrag noem ik dat.

      Mag je me wel…?
      Dat betuttelen doe je gewoon omdat je het flink aflegt.
      Natuurlijk kan ik er op bepaalde vlakken ook naast lopen ,maar men moet dan ook een uitgangspunt hebben ,net zoals jij dat doet , bij jou vooral aan de hand van krantensites, linkse opiniesites en de NOS.

      Maar goed,heb je het nou echt nodig om zo extreem naar te reageren?
      Zijn het dan zulke absurde dingen die ik neerzet?
      Ik bezoek geeneens complottheorie sites Karel,ik baseer me op de ontwikkelingen die ik zie en de achtergronden die ik heb uit betrouwbare boeken van mensen die achter de schermen hebben gewerkt.
      tevens is geschiedenis een betrouwbare bron.

      Er is een punt dat je het idee hebt dat er zaken niet kloppen, en dan ga je verder zoeken.

      Ik schrijf toch genoeg redelijke aanneembare en eerlijke zaken of niet?
      Dat jij de verbanden niet kan of wilt leggen maakt het nog niet minder aannemelijk.

      Ik heb toch het idee dat jij de zaken die ik schrijf weer te graag in extremen doortrekt en uit verband trekt om mij als opponent wederom belachelijk te kunnen maken ,want wat je nu weer doet is weer een paar zaken die ik schrijf uitvergroten,verdraaien en aan de hand daarvan probeer je mij dan als een of andere mafketel neer te zetten.

      Genoeg te vinden over de superrijken die de boel in handen hebben,en ik zeg niet dat de regeringen allemaal bewust mee doen hierin ,maar omdat dezen schulden hebben bij de banken van dezen hebben zij dus wel te doen wat de schuldeisers verlangen, wij weten van wie deze banken zijn en 1+1 = gewoon 2.

      Tevens is de invloed van multinationals te groot.
      Deze multinationals zijn veelal onderdeel van grotere conglomeraten die in handen zijn van bepaalde mensen.

      De Bilderberg confentie is er niet ook voor niets.
      Ik heb het dan niet over een geheime samenzwering ,maar gewoon over het plan van een wereldregering waarin een kleine on-democratische club van superrijken de macht heeft.
      Wat er thans in de USA gebeurt is al zoiets ,waar een makkelijk omkoopbaar (dat noemt men nog lobbyen ook) senaat stemt over wat er in het land gebeurt, dat model hebben we zomenteen in Europa ook.
      Zo een dergelijk model is bruikbaar om de stem van het volk te omzeilen.

      Als dit allemaal complot theorieën zijn ,waarom zien we deze zaken dan gewoon gebeuren ,net als dat de USA wereldwijd overal aan het rommelen is en regeringen in de tang wil nemen, net zoals nu weer met de Oekraïne.
      Dat is gewoon veelal om de petro dollar veilig te stellen en daarmee de Federale reserve overeind te houden,en de eigen machtsbasis in stand te houden.
      En je mag raden van wie de federale reserve is….

      Noem me wat je wilt, maar ik ben niet iemand zonder mededogen en heb je al uitgelegd wat ik van het concept verzorgingsstaat denk, je hebt het kennelijk niet echt gelezen maar neemt mijn afkeuring van hoe een pervers monster het geworden is als blauwdruk voor wat ik van het originele concept vindt.

      Tevens zeg ik niet dat de zaken die we nu hebben hier gratis zijn (weer zo een opmerking) ,maar zeg ik alleen dat we nu in zo een toestand zitten en zeer diep in de schulden zitten vanwege socialisme,cultureel marxisme, en de bijbehorende immigratieleer van de afgelopen 40 jaar.

      En omdat ik graag zelf voor mijn goede oude dag wil zorgen (als ik aan de beurt ben is het al op) en daarom geen zin heb om alles maar gedwongen te delen,(ik moet al verplicht bijdragen) maakt dit mij meteen een “anarchistisch libertarier” zonder mededogen die anderen aan hun lot overlaat?

      Ik heb een probleem met de onnodige grote overheidsverspillingen, daarmee heb ik een probleem ,een probleem met socialisme,cultureel marxisme en de bijbehorende immigratieleer.

      Want zulks maakt ons op een onredelijke manier gedwongen solidair ,wat dus helemaal geen solidariteit is en heeft ons thans bankroet gemaakt.

      En dit punt haal ik al vanaf mijn eerste betoog aan ,maar daar ga je niet op in , je gaat verder ook niet in op mijn continue insinuatie dat je gewoon een ordinaire communist bent (ondanks je ontkenning) die de staat een zeer goede zaak vindt en er helemaal geen problemen mee heeft dat deze onder dwang teveel geld afpakt van de burgers om teveel onzinnige zaken de bekostigen,maar je alleen maar zaken zoals “goed onderwijs, defensie, pensioen, medische zorg, infrastructuur, justitie etc. etc.”als excuus aanvoert,terwijl je er weer eens compleet aan voorbij gaat dat dat niet de reden is dat we zo arm zijn geworden,en we hierdoor thans te veel moeten afdragen.(Nu met de EU wordt het nog meer,want nu moeten we weer solidair zijn met de arme landen)

      De staat is inefficiënt, er zijn teveel ambtenaren en staats afhankelijken (Met dank aan;socialisme,cultureel marxisme en de bijbehorende immigratieleer.).

      Dat neem jij kennelijk op de koop toe en wilt dat een ieder hiermee verplicht instemt en aan meebetaalt (Onder dwang indien nodig).
      En maar doorgaan hiermee.

      En je juicht het toe dat de rijkere lieden die wat spaargeld hebben weggezet voor zichzelf ,desnoods onteigent mogen worden om deze staats vorm met idem kosten plaatje in stand te houden.
      Dat jij desondanks vindt dat jij geen Marxistische ideeën hebt vindt ik zeer verbazingwekkend.

      We zijn rijker dan ooit?
      Je bedoelt ladingen waardeloos fiatgeld op de spaar-rekeningen?
      Geld wat in bakstenen zit?

      Hou jezelf maar voor de gek Kareltje Marx.

      (in antwoord op Karel Kritisch)
     • Karel Kritisch

      Hallo Karl, kan jij begrijpend lezen? Ik heb het in mijn eerste post over belasting ontduiking. Wegsluizen van geld. Dat keur ik af, net zoals iedereen met gezond verstand. Het ondermijnd namelijk de maatschappij. Er is geen optie waarin dat ok zou zijn. De hoeveelheid afdracht is een ander verhaal. Dat kan men veranderen met aanpassing van de wet.

      Dus als je belastingontduiking niet vind kunnen dan ben je marxist?
      Ik zal het even duidelijk voor je opschrijven:

      ik ben tegen.
      *belastingontduiking
      *teveel macht van het grote geld en multinationals
      *verspilling van overheidsgeld
      *drogredeneringen en populistisch gelul
      * onverifieerbare complottheorietjes
      *kapotbezuinigen van oa defensie
      *anarchokapitalisme en libertarisme
      *fascisme, communisme en andere totalitaire ideologieën
      *planeconomie
      *protectionisme etc
      *censuur
      *uitbuiting

      Ik ben voor:
      *democratie (directe)
      *kleine efficiënte overheid
      *Enige lastenverlichtingen
      *duurzaamheid
      *vrije markt/ open economie (tussen het Rijnlandse en Angelsaksische in)
      *Art 1 grondwet
      *streng toezicht sociale stelsel, vreemdelingenwet
      *vrijheid van meningsuiting
      *EU vanwege economische voordelen en samenwerking
      *streng toezicht buitengrenzen EU/Schengen
      *participatie
      *wetenschap

      Dus hoezo ben ik dan een marxist?

      Nu zal ik verder ingaan op je opmerkingen..

      “Maar omdat dezen schulden hebben bij de banken van dezen hebben zij dus wel te doen wat de schuldeisers verlangen, wij weten van wie deze banken zijn en 1+1 = gewoon 2.”

      Volgens mij is het deze tijd ook weleens andersom.. ING etc

      De overheid geeft staatsobligaties uit deze kunnen vrij door iedereen worden opgekocht. Pensioenfondsen kopen deze ook veelvuldig op en van het rendement betaald men jou pensioen oa.

      “Tevens is de invloed van multinationals te groot.
      Deze multinationals zijn veelal onderdeel van grotere conglomeraten die in handen zijn van bepaalde mensen”

      Ben ik helemaal met je eens. Multinationals hebben schijt aan mensen, privacy en natuur. Denk aan Shell, Google, Facebook, Banken etc etc.

      “Wat er thans in de USA gebeurt is al zoiets ,waar een makkelijk omkoopbaar (dat noemt men nog lobbyen ook) senaat stemt over wat er in het land gebeurt, dat model hebben we zomenteen in Europa ook.”

      Een studie aan de universiteit van Princeton onderschrijft deze stelling inderdaad. Het is een kwalijke zaak. Dit model zie ik in NL toch veel minder snel gebeuren. Dit moeten we bestrijden. https://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/300514/elite-bepaalt-wat-er-gebeurt-bij-de-overheid.html

      “Net zoals nu weer met de Oekraïne.
      Dat is gewoon veelal om de petro dollar veilig te stellen en daarmee de Federale reserve overeind te houden,en de eigen machtsbasis in stand te houden.
      En je mag raden van wie de federale reserve is….”

      De Oekraïne is qua gas en olie afhankelijk van Rusland en heeft alleen veel steenkool.
      De FED is in handen van private partijen, dit is geen overheidsinstelling. Dit is inderdaad een verrot monetair systeem. Ik ben daar helemaal mee eens. Moeilijke materie.

      “Ik heb een probleem met de onnodige grote overheidsverspillingen, daarmee heb ik een probleem ,een probleem met socialisme,cultureel marxisme en de bijbehorende immigratieleer.”

      Ik heb ook een probleem met overheidsverspillingen. Wij zullen het waarschijnlijk ver verschillend definiëren.

      “Je gaat verder ook niet in op mijn continue insinuatie dat je gewoon een ordinaire communist bent (ondanks je ontkenning)”

      Zie hierboven. Ik ben tegen belastingontduiking. Superrijken die hun vermogen wegsluizen. Oneerlijk zaken doen, roofbouw, macht van grote geld. Wel vind ik de vermogensbelasting in verhouding moet staan met de spaarrentes. Nu is de belasting te hoog. Erfenissen, giften hoeven van mij niet belast te worden. (dat is dubbel op).

      “Dat neem jij kennelijk op de koop toe en wilt dat een ieder hiermee verplicht instemt en aan meebetaalt (Onder dwang indien nodig).”

      Ik vind dat iedereen belasting moet betalen, moet bijdragen aan de samenleving, verantwoordelijkheid neemt. Zonder belasting geen overheid, zonder overheid anarchie.

      “Je juicht het toe dat de rijkere lieden die wat spaargeld hebben weggezet voor zichzelf ,desnoods onteigent mogen worden om deze staats vorm met idem kosten plaatje in stand te houden.
      Dat jij desondanks vindt dat jij geen Marxistische ideeën hebt vindt ik zeer verbazingwekkend.”

      Ik juich toe dat belastingontduikers desnoods onteigend worden. Mensen die spaargeld wegzetten en zich gewoon aan de regels houden mogen nooit onteigend worden. Daar is niets Marxistisch aan. Dat is een stropopredenering, met deze definitie is zowat iedereen marxistisch. Je weet dan niet wat marxisme is kennelijk. http://nl.wikipedia.org/wiki/Marxisme

      “We zijn rijker dan ooit?
      Je bedoelt ladingen waardeloos fiatgeld op de spaar-rekeningen?
      Geld wat in bakstenen zit?”

      Ik bedoel onze welvaart is groter dan ooit. Fiatgeld is vertrouwen en as sich niks dan een illusie.
      Bakstenen zijn bakstenen. Er zijn fundamentele problemen met ons financiële dat ben ik zeker met je eens. De schulden worden inderdaad onhoudbaar. Ik zie daar echter geen Rothschild of Vaticaan achter. Het is het systeem wat failliet gaat omdat de schuldenberg onbetaalbaar wordt. Inflatie is dan de enige synthetische redding, voor even.
      Ik ben het dan ook niet oneens met die meneer van het stukje hierboven. Zij die schulden aangaan betalen rente, zij die ze verstrekken innen ze. Dat is logica en niet per se marxisme.

      Ik zie het financiële systeem wel los van onze staatsinrichting. Ik denk niet dat onze politici dansen naar de pijpen van (verborgen) superrijken. In de USA is dat wellicht anders en dat beïnvloed ons wel in zekere zin.

      Hoop dat je nu wat meer duidelijkheid hebt. Het zijn veelal Babylonische spraakverwarringen die ons parten spelen. Behalve de belastingontduiking goedkeuren dat vind ik onbestaanbaar. En daar ging mijn eerste post over. En klassiek-liberalisme en socialisme vind ik allebei niks. sociaalliberalisme ja http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaalliberalisme

      En die kent andere ideologen dan Karl Marx

      Karl Popper bijvoorbeeld
      Dag Karl (met die intonatie ja)

      (in antwoord op Karl Ruprecht Kroenen)
     • Karl Ruprecht Kroenen

      Oke ,dank voor je uitgebreide en heldere antwoord,

      Je kan het dus wel , ik heb het naar jou toe ook eerder wel eens gedaan omdat je me constant aan het framen was als een PVV aanhanger.

      Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat je toch een behoorlijk linkse rakker bent, en ook al heb je het over sociaal democratie , deze heeft haar roots in Marxisme als ideologie doch in een wat liberalere variant.
      Jou uitspraak ;
      “Het enorme bedrag wat in belastingparadijzen weggestopt is is een groot probleem want dat geld wordt onttrokken aan de maatschappij. Superrijken die niet tot inkeer komen mogen van mij onteigend worden.”

      Wekt gewoon aversie op in mijn hele wezen.
      Waar blijft zoiets als eigendom dan, zoiets als gerechtigheid?
      Altijd maar meer geld afhandig maken voor hetgeen de anderen graag willen zien en realiseren is zo ordinair, het zou echt heel anders kunnen dan op deze wijze.

      Wat mij gewoon niet bevalt in zulke ideologie is de macht van de staat ,haar geweld monopolie en haar roofzucht in de vorm van veel te hoge belastingen.

      Ik denk dan ook niet dat het woord Marxist het juiste woord in dit geval was.
      In jouw lijstje van wat je wel en niet voorstaat zitten een een aantal zaken waar je veel kanten mee uit kunt.
      Andere zaken zijn helder.

      En op wat voor punt is iemand een purist of een pragmatist, Een idealist of een Realist?

      Dat geldt voor ons allemaal.
      Soms is het gemakkelijk om een bepaalde ideologie erop na te houden als je aan de juiste kant zit, want stel je eens voor dat jij nou stinkend rijk zou zijn en alsmaar meer moet afdragen, mede voor mensen die niet bereidt zijn om zelf te vechten voor hun bestaan, blijf je dan ook solidair?
      Onder een regering die overduidelijk niet zelf de touwtjes in handen heeft niet doet wat het volk wil en alsmaar meer geld eist?

      Zit het echt in iemand wezen of is het meer een sociaal bepaald iets?
      En wat als dus de omstandigheden en posities veranderen in mensen hun leven?
      Wie blijft dan wie?
      Wie wordt wie of wie wordt wat?

      In jouw geval en ook in mijn geval is er maar een gedeelte overtuigingen die echt “mijn eigen ” zijn en de rest gewoon praktisch, noem het een soort van algemeen geaccepteerde omkoopbaarheid.

      Ik kan het heel goed vatten dat mensen die rijk zijn geworden of het al waren van alles doen om uit de klauwen van idealisten te blijven die op andermans (hun)kosten een ideale samenleving willen creëren waarin zogenaamd een ieder gelijk is.(Wat ik niet geloof).

      In de kern Karel, heb je op een punt wel gelijk, qua overtuiging ben ik een soort van vreedzame Anarchist en heb ik gewoon een hekel aan zoiets als een overheid en het feit dat mensen over anderen willen heersen.

      Ik besef dat het niet haalbaar is en in de huidige vorm van samenleving nooit zal werken.
      Ook ik moet veel compromissen sluiten.
      Ik betaal gewoon netjes mee, pas mee aan aan wat er verwacht wordt.
      Ik heb mijn idealen, zijn ook van Utopisch gehalte, en net als in het denkwerk van van Plato ,moet er ergens een perfecte samenleving kunnen bestaan ,althans de blauwdruk daarvoor is er gewoon, zie al die pogingen door de geschiedenis heen maar eens, men streeft constant naar het ideale, voor zichzelf dan.
      De ene heerser wil gewoon zelf alles hebben de ander wil dat een ieder gelukkig is.
      Maar geen enkel systeem werkt echt voldoende door om het ideale te kunnen behelzen waarin we alleen maar met zijn allen de voordelen hebben.

      Wat onderscheidt ons van dieren?
      Wij kunnen denken, hebben idealen en dromen.
      Dat maakt ons intelligente wezens ,maar die andere kant van wat wij als mensen zijn, de meer primitieve kant,maakt dat wij er een zooitje van maken en echte mooie en verheven idealen niet in dit leven op deze aarde haalbaar zijn.

      Maar goed , ik vindt zoiets als hier op internet wat boksen tegen elkaar leuk om te doen en ik zie dat jij dat ook vindt.

      Oke Kareltje?

      (in antwoord op Karel Kritisch)
     • Karel Kritisch

      Ja Karl het was weer een mooie battle. Het scherpt de geest en je argumentatie zo is het maar net.

      De mens boekt langzaam vooruitgang met vallen en opstaan. Een sprong voorwaarts en een stap achteruit. Een soort evolutieproces. Ik vond ‘cognitieve evolutie’ wel een passend woord. Ik vond het wiel nog een keer uit blijkt na googlen: http://www.cognitieve-evolutie.nl/index/transhumanistische-evolutie/de-hoofdlijnen Alhoewel wat klinisch wel een fascinerende theorie.

      (in antwoord op Karl Ruprecht Kroenen)
 3. Welja

  Hoe heet het boek? Ben wel benieuwd..

  • Buck Danny

   Sorry hoor, maar als je de titel van dit boek niet binnen 10 seconden kan googelen, dan zou ik me ook maar niet aan de inhoud ervan wagen.

   (in antwoord op Welja)
   • Welja

    Het is je vergeven. Ik ken Google zeker en had zo’n stompzinnige reactie al verwacht. Vandaar dat ik serieus zat te twijfelen of ik nog moest aangeven dat ik uiteraard op Google had gezocht, stom van me. Anyway, op bol.com dateer zijn meest recentste boek uit 2002, vandaar mijn serieuze vraag. Wellicht had je me kunnen voorzien van een zinnige reactie in plaats van je onnodige vooroordeel.

    (in antwoord op Buck Danny)
    • Buck Danny

     Kom op zeg, als ik de naam Piketty google zie ik als eerste hit zijn Wikipedia-pagina, daar staat zijn hele bibliografie in. De tweede hit is een Amazon link naar het desbetreffende boek, etc, etc.

     Ik juich het helemaal toe dat mensen vragen stellen wanneer ze iets niet weten, maar je kunt je afvragen of deze vraag misschien niet een beetje overbodig was?

     (in antwoord op Welja)
 4. james leigh

  WELKOM BIJ DE GROTE ILLUMINATI CULT

  Bent u een zakenman of een kunstenaar, Politici en u wilt

  worden groot, krachtig en beroemd in de wereld, samen met ons naar een van te worden

  onze officiële lid vandaag. gij zult een ideale kans om een ​​bezoek te krijgen

  de Illuminati en zijn vertegenwoordiger na registratie is voltooid

  door u, geen offer, of het menselijk leven nodig, Illuminati cult brengt

  langs rijkdom en beroemd in het leven, heb je een volledige toegang tot de uitroeiing

  armoede weg van je leven nu. Het enige lid dat is geweest

  ingewijd in de kerk van Illuminati hebben de bevoegdheid om te brengen

  een lid van de kerk, dus voordat je contact met wie je moet zijn

  koppeling van die al lid, Join ons vandaag en het realiseren van uw

  dromen. We helpen ook onze leden in de bescherming van de drugs te duwen,

  als je eenmaal lid te worden zul je rijk en beroemd voor de rest van zijn

  je leven, Illuminati hun lid gelukkig, na de start krijgt u het bedrag van 2 miljoen dollar en een huis in een deel van de wereld …

  .als U geïnteresseerd bent kunt u ons schrijven via deze e-mail:

  bruxeanderson452@yahoo.com

  Team Regards ..

 5. DESMOND RASHFORD

  Bent u een zakenman, politicus, muzikaal, student en je rijk wilt worden,

  krachtig en beroemd worden in het leven of hebben behoefte aan een bevoegdheid tot het bereiken van je dromen. Jij kan

  het bereiken van uw dromen door beaning een lid van de Illuminati. Met dit alles uw

  dromen en hart verlangen kan volledig te bereiken, als je echt wilt om lid te zijn

  van de grote Illuminati dan kunt u contact opnemen met DESMOND RASFORD;

  E-mail: illuminati.jointemple666@yahoo.com

  BESTE WENSEN
  VRIJMETSELAAR

  Voor-en achternaam……….
  Country ……….
  Staat van oorsprong ……….
  Geboortedatum……….
  Seks……….
  Adres……….
  Telefoon……….
  E-mailadres………

Reacties niet toegestaan