De vijf besluiten van Merkel en Sarkozy

Volgens NRC laten de besluiten van Merkel en Sarkozy aangaande de redding van de euro zich alsvolgt samenvatten:
Besluit 1: De eurozone moet een eigen economische regering krijgen die twee keer per jaar bij elkaar komt, vaker in crisistijd, om financieel economisch beleid te coördineren.
Besluit 2 : Alle eurolanden moeten in hun grondwet verankeren dat ze een evenwichtige begroting nastreven.
Besluit 3: Merkel stemt in met de langgekoesterde wens van Sarkozy om een belasting op financiële transacties in te voeren.
Besluit 4: Op korte termijn komen er geen Europese obligaties. Maar Sarkozy sluit niet uit dat ze op langere termijn „aan het eind van een traject van integratie” er wel komen.
Besluit 5: Het noodfonds wordt niet verder opgehoogd, zodat ook Spanje en Italië een beroep kunnen doen op Europese steun.