Er komt een soort Euro-regering en Van Rompuy mag hem leiden

Economie
dinsdag, 16 augustus 2011 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Teleurstelling. De eerste reactie van de financiële markten is verre van enthousiast. Merkel & Sarkozy deden vandaag weer eens gezamenlijke top om samen de toekomst van de Europese- en wereldeconomie uit te stippelen. Gehoopt was - tegen beter weten in - op een idee dat alle twijfels over de euro zou wegvagen. of misschien op het omhelzen van een al bestaand idee: de eurobonds. Maar er kwam iets anders: een "veritable euro zone economic governance," onder leiding van de haiku-dichtende Van Rompuy. De regering van de eurozone zou gestalte krijgen in een zogenaamde Raad van de eurozone die is samengesteld uit de staatshoofden en regeringsleiders van de zeventien eurolanden. Zij zouden minstens tweemaal per jaar samenkomen. De Raad van de eurozone moet volgens Sarkozy en Merkel geleid worden door een voorzitter met een mandaat van 2,5 jaar en om te beginnen dus door Van Rompuy. Sarkozy en Merkel deden in hun persconferentie een beroep op de nationale parlementen om Europa voldoende mandaat te geven om de problemen op te lossen. Maar vooralsnog zal dat beroep te vergeefs zijn. Alleen al het Nederlandse parlement zal geen bevoegdheden af staan, zoveel werd in het kamerdebat over de euro van vandaag wel duidelijk. Of de bijeenkomst van de Franse en Duitse leiders iets heeft bijgedragen aan een oplossing van het almaar nijpender wordende Euro-probleem lijkt, ook volgens de Wall Street Journal, zeer de vraag. Europa moddert na vandaag nog even verder.