8 opmerkelijke feiten over de Grieken & Griekse economie

1. Als 40 % van de ontdoken belastingen werden geïnd zou de begroting sluitend zijn, en het probleem hoegenaamd opgelost
2. De inkomsten uit toerisme dalen sinds 2000. Met 28 procent. Toerisme is voor herstel van Griekenland heel belangrijk dus dat dat terugloopt is een streep door de rekening. Bovendien besteden de toeristen die wel naar Griekenland komen minder geld
3. De inkomsten uit de tweede grote inkomstenbron, de scheepvaart, daalde met 27 procent. Zowel de scheepsbouw als de scheepvaart liepen terug.
4. Het Nationaal inkomen is teruggezakt tot het niveau van 2004 en het zal zeker 10 jaar duren voor het daarboven komt
5. Ambtenaren en werknemers in staatsbedrijven verdienen 2 keer zoveel als werknemers in particuliere bedrijven. Cijfers van 2008: staatswerknemers €38,287, gewone werknemers €19,147
6. Grieken zijn net zo gewend steekpenningen te betalen als Nigerianen en Pakistani, volgens cijfers van  Transparency International. 18 % van de grieken zegt 'het afgelopen jaar een steekpenning te hebben betaald'. IN de rest van Europa is dat gemiddeld 5 %.
7. De schuld van Grieken valt, verhoudingsgewijs, erg mee. Het probleem zit vrijwel helemaal bij de staat.
8. De Griekse schuld ontstond vooral in de jaren tachtig en negentig en was er dus al toen de Grieken toetraden tot de Euro. In 1980 bedroeg de schuldratio (schuld t.o.v. Nationaal Product 22 %, in 1993 was het 98 procent.
9. Sinds de invoering van de euro zijn de grieken relatief verarmd: het inkomen in de andere landen steeg sneller dan dat in Griekenland, dus de welvaartskloof is groter geworden

Bron(nen):   Greek Default Watch