Chinese renminbi voor het eerst belangrijker dan de euro

Het vorige kwartaal werden er meer bedrijfsobligatieleningen uitgeschreven in renminbi, de Chinese munteenheid, dan in euro's. Ondanks het feit dat de gemeenschappelijke economie van de eurozone veel groter is - vooralsnog - dan de Chinese.
Maar in de markt heerst zorg over de euro, dus wie zijn geld wil beleggen kiest eerder voor de munt waar Mao voorop staat, dan voor de vage eurobriefjes.
Er werden leningen uitgeschreven voor 32 miljard renminbi en slechts voor 24 miljard euro.
Een mijlpaal.