De aanwakkerende storm in beeld

Hieronder een plaat waar de stand van zaken door The Observer netjes is samengevat. En dat duidelijk gemaakt dat er helemaal geen eurozone is.
Schulden, groei, werkloosheid variëren zeer sterk. Zie de verschillen, bijvoorbeeld tussen Finland en Italië.
Lees ook: The week that Europe stumbled to the brink of disaster… and stopped