Klokkenluiders hebben het vaak zwaar

Klokkenluiders hebben het nog altijd niet makkelijk. 32 procent van hen krijgt te maken met negatieve persoonlijke gevolgen. Dat schrijft Trouw naar aanleiding van een uitgebreid rapport van onderzoeksbureau Berenschot. Ook worden in bijna de helft van de gevallen de gemelde misstanden niet opgelost. Slechts een vijfde van de klokkenluiders beschouwt hun melding achteraf als een positieve ervaring. 29 procent van de ondervraagde werknemers vermoedde in de afgelopen twee jaar dat er binnen de organisatie sprake was van strafbare feiten, schending van regels of misbruik van bevoegdheden en gezagsrelaties. De helft heeft die vermoedens gemeld bij een leidinggevende of een vakbond. De andere helft deed dat niet uit angst voor de consequenties. Die angst bleek terecht. Voor velen waren er negatieve gevolgen zoals ontslag, overplaatsing, buitensluiting, een verslechterd loopbaanperspectief of gevoelens van frustratie.  

Bron(nen):   Trouw