De Madonnageneratie slaat zich het best door de recessie heen

Het Britse onderzoeksinstituut CIPD heeft de Madonnageneratie uitgeroepen, en deze groep vrouwen van 50 tot 64 jaar blijkt zich qua werk het best door het huidige kille economische klimaat heen te slaan.


Op de Britse arbeidsmarkt doet de Madonnageneratie het beter dan de mannen en jongeren. Het aantal vrouwelijke 50-plussers met een baan is sinds de recessie gestegen met 200.000 (6,2%), bij de mannen in deze leeftijdsgroep steeg het aantal maar met 3000 arbeidsplaatsen. Ook de dalende werkgelegenheid bij de overheid treft meer mannen (0.4 %) dan vrouwen (0.1%). Er wordt in de media wel voortdurend bericht dat de werkeloosheid onder vrouwen sinds 1987 niet zo hoog was, maar dat komt omdat steeds meer vrouwen werk zoeken, niet omdat ze hun werk verliezen.

Het zijn verrassende cijfers, maar waarom doet de vijfigsters het zo goed? Als generatie stopt men tegenwoordig minder vroeg met werken, omdat mensen het niet willen of zich financieel niet kunnen veroorloven. Daarnaast geeft het grote aanpassingsvermogen van vrouwen (mannen die hun werk in de bouw of industrie verliezen hebben minder inwisselbare vakkundigheid) hen een voorsprong.

Bron(nen):   CIPD  Overgangstergirls