In deze provincies zijn de uitgaven per inwoner het hoogst

Met de Provinciale Statenverkiezingen voor de deur is het interessant eens te kijken hoeveel geld de provincies kwijt zijn aan hun inwoners. De verschillen blijken behoorlijk groot.

Provincies krijgen geld van het Rijk middels het Provinciefonds. Ze geven dat geld uit aan onder meer openbaar vervoer, wegenonderhoud, natuurbehoud, water en bijvoorbeeld de regionale economie. Logischerwijs zijn de kosten per inwoner hoger in dunner bevolkte provincies. Daar is immers even veel of misschien wel meer natuur om te onderhouden en ook de treinen moeten er gewoon rijden.

Niet gek dus dat het meeste geld per inwoner naar de noordelijke provincies gaat, maar toch: het verschil is wel erg groot. Groningers die dus altijd denken dat ze 'worden overgeslagen door Den Haag' moeten misschien even dit grafiekje bekijken. De uitgaven per Groninger bedragen gemiddeld 727 euro per jaar volgens CBS-cijfers. Ter vergelijking: in Noord-Holland wordt er maar 185 euro per inwoner uitgegeven.