De BKR-cijfers: Zoveel Nederlanders hebben schulden en betalingsachterstanden

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) registreert persoonlijke leningen, afbetalingsregelingen en of er betalingsachterstanden zijn. Uit hun jaarrapport blijkt dat jongeren onder de dertig jaar steeds vaker schulden maken en ze niet op tijd kunnen afbetalen.

Alle leningen boven de 250 euro komen in het BKR-register te staan, inclusief telefoonabonnementen, private-autoleasecontracten en hypotheken. Een uitzondering zijn de studieschulden van (oud)studenten, die ontbreken in het register. In 2022 hadden 7,8 miljoen Nederlanders een lening of krediet uitstaan, oftewel 54,5 procent van alle 18-plussers in ons land.

Interessant wordt het, als we kijken naar het aantal mensen met een betalingsachterstand. 439.000 mensen lopen achter op de schuldaflossing, waarbij sommige mensen achterlopen op verschillende kredieten tegelijk (er zijn in totaal 619.000 betalingsachterstanden).

Het totaal aantal betalingsachterstanden daalde van 667.000 in 2021 naar 619.000 in 2022, maar steeg juist in de groep jongeren tot dertig jaar. De voorzitter van stichting BKR Peter van den Bosch schrijft in het rapport dat de financiële weerbaarheid van Nederlandse jongeren anno 2022 te wensen overlaat: “Jongeren hebben over het algemeen nog weinig financiële reserves, dus het toenemen van achterstanden kan een indicatie zijn van meer problemen.”

In de leeftijdsgroep tussen 18 en 24 jaar heeft 9,2 procent van de BKR-geregistreerde personen een betaalachterstand. Als we kijken naar de groep tussen 41 en 50 jaar met een lening, dan is dit percentage een stuk lager: 5,9 procent van deze mensen lukt het niet om hun aflossingen op tijd over te maken.

Bron(nen):   BKR