Topeconomen geven toe: “Economie voorspellen is zinloze exercitie”

Topeconomen geloven zelf niet dat hun modellen in staat zijn om de economische toekomst te voorspellen. Dat blijkt uit een enquête van Me Judice, waarover de Volkskrant bericht. Het discussieforum voor economen kreeg 41 reacties van de beste economen van Nederland. Vier op de tien gaf aan dat het voorspellen van de toekomst met macro-economische modellen voor de langere termijn een 'zinloze exercitie' is. Een derde vindt de invloed van het CPB op het regeringsbeleid dan ook te groot. De economische modellen falen, omdat ze meestal geen rekening houden met onverwachte gebeurtenissen. Bovendien gaan ze er van uit dat mensen altijd rationele keuzes maken, terwijl dat vaak niet zo is. Helaas slagen gedragseconomen er nog niet in om menselijke emoties in de modellen te brengen. Veel van de economen vinden ook dat politici de modellen alleen gebruiken als het hun uitkomt. Roel Beetsma van de Universiteit van Amsterdam: "Politici laten zich in de regel leiden door hun eigen ideologie en proberen eventueel ondersteunend bewijs in de voorspellingen te vinden. Dat is iets anders dan zich laten overtuigen door onafhankelijk bewijs."

Bron(nen):   De Volkskrant