Nederlandse leraren krijgen het hoogste salaris ter wereld

Nederlandse docenten hebben weinig reden tot klagen. Ze ontvangen het hoogste salaris van alle OESO-lidstaten, de club van 34 rijke landen. Toch zegt dat niet per se iets over de schoolresultaten van leerlingen, blijkt uit een analyse van The Economist, die lerarensalarissen met schoolprestaties vergeleek. In veel landen is het moeilijk om goede gemotiveerde leraren aan te trekken. Vaak wordt gedacht dat dit komt door de lage salarissen in het onderwijs, zeker als dat gepaard gaat met lange werkweken. Maar uit gegevens van de OESO blijkt dat als het gaat om onderwijsresultaten het salaris van leraren van ondergeschikt belang is. Zo wisselen Japan en Zuid-Korea elkaar af boven aan de ranglijst van landen met het beste onderwijs. De salarissen van de docenten zijn ongeveer hetzelfde, maar in Japan werken ze 54 uur per week en in Zuid-Korea maar 37 uur. Leerlingen in Estland presteren beter dan Nederlandse scholieren, terwijl leraren in ons land vijf keer zoveel verdienen en even lange werkweken hebben als hun Estse collega's. Zelfs als het verschil in bnp wordt meegerekend verdienen Nederlandse leraren riant. Ze zouden volgens The Economist gemiddeld ruim 59.000 euro per jaar verdienen bij een 36-urige werkweek. In Canada is dat ongeveer even veel, maar klokt een leraar gemiddeld 48 uur. In België verdient een docent jaarlijks ruim 42.000 en in Engeland 41.500 euro. In Denemarken ligt het gemiddelde lerarensalaris op iets meer dan 47.000 euro per jaar.

Screenshot 2016-04-27 at 11.06.48

 

Bron(nen):   The Economist