Als je werk niet aan deze 12 criteria voldoet moet je iets anders zoeken

De personeelschef van Facebook (waar erg wordt gestreefd naar goed en blij personeel) heeft 12 eenvoudige lessen opgeschreven. Gaan ze voor jou op? Dit zijn ze: 1. Weet ik wat er op mijn werk van mijn wordt verwacht? 2. Heb ik het materiaal, de software, de spullen die ik nodig heb om mijn werk goed te doen? 3. Krijg ik de de kansen om mijn werk zo goed mogelijk te doen? 4. Heeft iemand mij de afgelopen 7 dagen erkenning gegeven voor wat ik doe? 5. Geeft iemand op mijn werk, mijn leidinggevende of een collega, om mij als mens? 6. Is er iemand op mijn werk die me stimuleert me verder te ontwikkelen? 7. Telt wat ik zeg? 8. Heeft de organisatie waar ik werk een missie of een doel waardoor ik mijn werk belangrijk vind? 9. Doen mijn collega's over het algemeen hun best om hun werk goed te doen? 10. Heb ik iemand met wie ik het heel goed kan vinden op mijn werk? 11. Heeft het afgelopen jaar iemand met me gesproken over mijn vooruitgang en perspectief? 12 Heb ik het afgelopen jaar de gelegenheid gekregen mijn verder te ontwikkelen en te groeien?   Eén of meer keer nee? Ga eens nadenken of je wel op je plaats bent