Veel hogere economische groei dan verwacht

De Nederlandse economie gaat op volle kracht vooruit. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de groeicijfers voor dit jaar en volgend jaar fors naar boven bijgesteld. Dit jaar zou de groei uitkomen op 3,3 procent. Nog maar twee maanden geleden schatte het CPB dit op 2,4 procent, bijna een procent minder dus. Voor 2018 wordt op een groei gerekend van 2,5 procent in plaats van de eerder geraamde 2 procent. De werkloosheid zal verder dalen naar 4,9 procent dit jaar en 4,3 procent volgend jaar. De koopkracht stijgt overigens veel minder hard dan de afgelopen jaren. Doordat er meer belastingen binnenkomen en minder hoeft te worden uitgegeven aan uitkeringen neemt het begrotingsoverschot toe: dit jaar 0,6 procent van het Bruto Binnenlands Product en volgend jaar 0,9 procent. Tot 2021 zal de economie naar verwachting met gemiddeld 1,8 procent per jaar groeien. De werkloosheid neemt op de lange termijn weer iets toe naar 4,6 procent.  

Bron(nen):   NOS