Steeds meer medicijnen weggegooid

Het aantal medicijnen dat jaarlijks wordt weggegooid blijft maar stijgen. In 2009 ging het nog om een jaarlijkse verspilling van 94.000 kilo. Ondertussen is dit aantal in 2011 al opgelopen tot 156.000 kilo. Het weggooien van al die medicijnen kost ons op jaarbasis ongeveer 100 miljoen euro. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) geeft aan dat het probleem niet bij de apothekers zelf ligt. Zij hebben al de nodige maatregelingen getroffen om verspilling tegen te gaan. Zo geven ze klanten medicijnen mee voor slechts 2 weken, ook al schrijft de huisarts ze medicijnen voor 3 maanden voor. Op die manier worden minder medicijnen verspild, als het product niet aanslaat bij de patiënt. Daarnaast is het zo dat medicijnen niet opnieuw gebruikt mogen worden. Apothekers kunnen geen medicijnen innemen en ze dan weer doorverkopen aan een andere klant. Dit heeft te maken met veiligheidsoverwegingen. Medicijnen die worden teruggebracht bij de apotheek, dienen te worden vernietigd.

Bron(nen):   NOS