Volgens Bill Gates stevenen we af op een nieuwe economische crisis

Bill Gates ziet de financiële toekomst somber in. Volgens hem komt er een crisis aan, die net zo ernstig wordt als die van 2008. Op Reddit nam Gates deel aan een 'Ask Me Anything'-sessie. Hij kreeg de vraag voorgelegd of hij dacht dat de VS weer in een crisis terecht zou komen. "Het is moeilijk om te zeggen wanneer, maar dat we er eentje krijgen is een zekerheid," aldus de oprichter van Microsoft. Er zijn meer signalen die wijzen op een aanstaande crisis. Zo neemt het aantal Amerikanen dat zijn creditcardschulden niet meer kan betalen toe en ligt het aantal wanbetalingen op autoleningen op een hoger niveau dan voor de crisis. Een belangrijke graadmeter is ook de credit impulse, het aantal nieuwe leningen aan de private sector als percentage van het bbp. Die stond vorige maand op hetzelfde level als in 2007. Tot slot presenteerde de universiteit van Michigan onderstaande grafiek die het consumentenvertrouwen weergeeft. Dat staat, zoals je kunt zien, bijna op het niveau dat eerdere keren een nieuwe recessie inluidde.

Bron(nen):   Newsmonkey