Chinesen spotten met oude Amerikanen

Er is een foto waarop te zien is hoe de Amerikanen en Chinezen onderhandelen over nieuwe handelsafspraken. Aan de Amerikaanse kant van de tafel oude grijze mannen, aan de Chinese kant snelle jongelui. Op Weibo, het Chinese twitter, wordt de spot gedreven met de foto. ‘Je kunt zien wie de vertrekkende wereldmacht is, en wie het overneemt.’

De foto van nu wordt gecombineerd met een van de vernederendste momenten uit de geschiedenis van China. De onderhandelingen in 1901 waarin het Boxer Protocol werd  opgelegd aan de Chinezen. Een verdrag waarin China alles moest goedvinden wat het westen wilde. Op de foto daarvan: oude Chinese mandarijnen en jonge Engelse en Amerikaanse onderhandelaars.

Strekking van de vergelijking: toen brak de tijd van de westerse overheersing over China aan, nu neemt China de macht over