‘Laagopgeleide moet eerder met pensioen dan hoogopgeleide’

Er zouden twee verschillende pensioenleeftijden moeten komen, zeggen demografen.

De deskundigen pleiten voor drie verschillende AOW-leeftijden: voor laag-, middelbaar en hoogopgeleiden. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe langer je moet doorwerken. Hoogopgeleiden zouden de nu geplande stijging van de AOW-leeftijd blijven volgen: naar 67 jaar in 2021 en daarna meestijgend met de levensverwachting. De stijging voor laagopgeleiden en middelbaar opgeleiden wordt vertraagd. Dat zeggen ze tegen NRC. Dat is simpelweg eerlijker. Laagopgeleiden beginnen gemiddeld eerder met werken, doen fysiek zwaarder werk en leven korter.

Bron(nen):   NRC