Alarmerende grafiek van de Italiaanse uitgaven aan infrastructuur

Wat de exacte oorzaak is van de instorting van de Morandibrug in Genua dinsdag zal onderzoek moeten uitwijzen, maar wat zeker niet geholpen heeft is het in enkele jaren tijd gehalveerde budget voor infrastructuur door de Italiaanse overheid.

Volgens data van de OECD waarover de BBC schrijft zijn de uitgaven aan infrastructuur in Italië gedaald van 13,6 miljard euro in 2007 naar 5,15 miljard in 2015. Ter vergelijking: Landen als Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk kenden in de eerste crisisjaren slechts een kleine dip in hun uitgaven aan wegen en bruggen. Daarna herstelden zij het budget weer. In Italië bedroegen de uitgaven voor infrastructuur in 2010 nog maar een derde van die in 2007.

Een verontrustende daling die past bij het commentaar van experts dat het onderhoud van wegen en bruggen al jarenlang sterk te wensen over laat in Italië.

Infographic: Italy Has Notably Cut Investment In Infrastructure  | Statista

Bron(nen):   Statista