Schokkend: de ontwikkeling van de Nederlandse hypotheekschuld

In ruim twintig jaar is de totale Nederlandse hypotheekschuld bijna verviervoudigd. In 2017 bedroeg de totale schuld op huizen 672 miljard euro. In 1995 was dat nog 176,7 miljard. De explosieve toename, die in onderstaande grafiek wordt weergegeven, is deels veroorzaakt doordat banken gemakkelijker leningen zijn gaan verstrekken. Hypotheekvormen als de beleggingshypotheek en de aflossingsvrije hypotheek maakten het makkelijker voor mensen met lagere inkomens om toch een huis te kunnen kopen. Dat in combinatie met de lage rentestand zorgde ervoor dat het aantal huizenbezitters in deze periode sterk toenam. Had in 1993 nog 41,7 procent van de Nederlanders een eigen huis, in 2015 lag dat percentage op 55,6 procent. Ook is de hoeveelheid hypotheek per huis sterk toegenomen. In 1993 bedroeg de gemiddelde hypotheekschuld 51,7 procent van de woningwaarde. In 2015 was dat 76 procent. Het maakt veel Nederlandse huishoudens kwetsbaarder voor een daling van de huizenprijzen. Hun woningen komen dan sneller onderwater te staan. statistic_id590299_total-mortgage-debt-from-households-netherlands-1995-2017

Bron(nen):   Statista  Market Update