Welke landen dragen het meest bij aan de EU?

Het is een argument dat vaak wordt misbruikt door EU-critici: Nederland draagt netto meer bij dan het profiteert van de Europese Unie.

Wie onderstaande gegevens van de Europese Commissie bekijkt, ziet inderdaad dat er tien landen zijn, waaronder Nederland, die meer betalen aan de EU dan ze ontvangen, tenminste als je puur kijkt naar monetaire bijdragen.

Duitsland was in 2017 verreweg de grootste nettobijdrager, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Nederland. Polen had het grootste netto voordeel van de EU, veel meer dan de nummers twee en drie, Griekenland en Roemenië.

Nettobijdrager toch voordelen
Maar, en dit is belangrijk, dat een land netto meer bijdraagt, wil niet zeggen dat het niet profiteert van de voordelen van de Europese Unie. Het gemiddelde inkomen is in Duitsland bijvoorbeeld met meer dan duizend euro per persoon gestegen sinds de EU één markt vormt, blijkt uit onderzoek van het Bertelsmann-instituut. Dat is meer dan het EU-gemiddelde van 840 euro.

Voor Nederland zijn de voordelen nog groter. In 2016 berekende het Centraal Planbureau dat het opnieuw invoeren van interne grenscontroles het Nederlandse bbp met 1,3 procent zou laten dalen in 2020. Het Bertelsmann-instituut schatte dit jaar nog dat de interne EU-markt Nederland 1.500 euro per persoon oplevert.

Infographic: Which Countries are EU Contributors and Beneficiaries? | Statista

Bron(nen):   Statista