Bezuiniging ontwikkelingshulp valt in de praktijk veel lager uit

De bezuiniging van een miljard euro per jaar op ontwikkelingshulp die het kabinet heeft aangekondigd, valt in de praktijk lager uit. Het effect ervan blijft in 2017 beperkt tot 200 miljoen, omdat de uitgaven de komende jaren blijven groeien, schrijft De Volkskrant. Die heeft het weer van de PVV, maar zag de berekening bevestigd door het Centraal Planbureau. Uit berekeningen van het PVV-Tweede Kamerlid Joram van Klaveren zou blijken dat het allemaal reuze meevalt, op basis van de financiële paragraaf van het regeerakkoord en de speciale begroting voor ontwikkelingssamenwerking die voor de afzonderlijke ministeries is opgesteld. 'Iedereen heeft het over een miljard eraf per jaar en niemand kijkt werkelijk naar de cijfers. Als je dat wel doet, zie je dat er feitelijk niet veel gebeurt op dit terrein', zegt Van Klaveren in de Volkskrant. Zijn partij wil veel harder snijden in ontwikkelingshulp dan nu het geval is. Volgens het Centraal Planbureau is de berekening van Van Klaveren correct en 'een manier om de bezuinigingen te relativeren'. Een woordvoerder spreekt van 'een netto mutatie van 200 miljoen'. Het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking reageert niet op de berekening. Volgens het regeerakkoord van VVD en PvdA wordt er in 2017 een miljard gekort op ontwikkelingssamenwerking. Maar tot die tijd blijven de uitgaven automatisch groeien met 800 miljoen euro. Daarover is in de PvdA veel beroering. Misschien dus wel ten onrechte, blijkt nu.