‘Positie pensioenfondsen holt achteruit’

De financiële positie van pensioenfondsen is de laatste dagen flink verslechterd door de extreme rentedaling en negatieve ontwikkelingen op de beurzen. Volgens advies- en onderzoeksbureau Aon is de kans dat er volgend jaar of het jaar daarna gekort moet worden op de pensioenen "steeds realistischer" voor "steeds meer fondsen". De gemiddelde dekkingsgraad van de fondsen, die aangeeft in hoeverre ze aan hun verplichtingen kunnen voldoen, is begin augustus gedaald van 102 naar 98 procent. Fondsen die al vijf jaar te maken hebben met onderdekking en aan het eind van dit jaar een dekkingsgraad lager dan 100 procent hebben, moeten de pensioenen korten om weer op 100 procent te komen. Daarnaast speelt het risico dat fondsen onder de zogeheten kritische dekkingsgraad duiken. Die verschilt van fonds tot fonds. In dat geval moeten ze sowieso korten. "Dit wordt door de nieuwe parameters van de Commissie Dijsselbloem en de huidige lage dekkingsgraden nu een reëel risico", zegt Frank Driessen, directeur pensioenen bij Aon. "Steeds meer fondsen komen hierdoor in de gevarenzone. De druk op de politiek zal de komende maanden toenemen als deze situatie op de beurzen voortduurt."