Alles begon (en eindigt) in Griekenland

Economie
vrijdag, 12 februari 2010 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Zoals iedereen weet, stond de wieg van de westerse beschaving in Griekenland. Helaas zou datzelfde Griekenland wel eens het begin van de ondergang van die westerse beschaving kunnen hebben ingeluid.
Althans, dat beweert Niall Ferguson (jawel, het nieuwe vriendje van Ayaan Hirsi Ali, zie tweede link) in een opiniestuk voor The Financial Times.
Volgens Ferguson moeten we niet denken dat de begrotings- en schuldenproblematiek zich zal beperken tot de landen aan de zuidelijke periferie van Europa (Portugal, Italië, Griekenland en Spanje, de zogenoemde ‘PIGS’). Uiteindelijk gaat het erom of landen ooit nog in staat zullen zijn hun schulden terug te betalen. Daartoe zullen ze fors moeten bezuinigen om de begroting weer enigszins in evenwicht te krijgen. Volgens het IMF moeten Japan en Engeland de grootste offers brengen (een bezuinigingsoperatie ter grootte van 13 procent van het bruto binnenlands product); daarna komen Spanje, Griekenland en Ierland (9 procent van het bbp), op de voet gevolgd door de Verenigde Staten (8,8 procent van het bbp).
Het probleem is dat de rente zal gaan stijgen, waardoor de aflossingen naar verhouding steeds groter zullen worden. Bovendien wordt de looptijd van de leningen steeds korter.
Daarom zegt Ferguson dat de legendarische vraag van Larry Summers, de belangrijkste economische adviseur van president Obama, wel eens eerder beantwoord zou kunnen worden dan hij zelf bevroedde: “Hoe lang kan ‘s werelds grootste schuldenaar nog ‘s werelds grootste macht blijven?”