De economische gevolgen van de vluchtelingeninstroom in Duitsland

Economie
door Adminzaterdag, 27 augustus 2016 om 16:08
welingelichtekringen header 1
Een jaar na Merkel's 'Wir schaffen das' maakt de Duitse Commerzbank de balans op. De conclusie van Duitslands een na grootste bank? De economie heeft er niet veel mee geleden. Sinds het begin van 2015 zijn 1,33 miljoen vluchtelingen naar Duitsland gekomen. Daarvan dienden er inmiddels 960.000 een asielaanvraag in. De rest zal de komenden maanden volgen. Jörg Krämer, hoofdeconoom bij Commerzbank, schat dat uiteindelijk nog ongeveer 655.000 mensen extra asiel zullen krijgen via gezinshereniging. Dat lijkt weinig maar komt voor uit het feit dat ongeveer de helft van de Syrische vluchtelingen in Duitsland jonger is dan 25. Krämer rekent 980 euro maandelijkse kosten per erkende volwassen vluchteling. Daarin zitten alle kosten, van ziekteverzekering tot huisvesting. "Vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal vluchtelingen in 2015 van 525.000 mensen kom je op een netto-staatsuitgave van naar schatting 6,5 miljard euro", aldus Krämer. Dat komt neer op ongeveer 0,2 procent van het bruto binnenlands product (BBP). In 2015 nam de economische output als gevolg van de uitgaven voor vluchtelingen dan ook met 0,2 procent toe. Dit jaar zal het BBP naar verwachting evenveel toenemen, wat maakt dat het BBP 0,4 procent hoger komt te liggen dan eind 2014. De sector die daar vooral van profiteerde is de bouw. Tegenover de economische groei staan hogere staatsuitgaven. Door het rentebeleid van de Europese Centrale Bank kan de Duitse staat op die nieuwe schulden echter verdienen in plaats van rente te betalen. Zo boekte Duitsland in het eerste halfjaar ondanks de extra lasten een overschot van 18,5 miljard euro. Maar negatieve effecten zijn er ook, vooral voor de arbeidsmarkt op de korte termijn. Weinig immigranten konden werk vinden. Onder de Duitsers bedraagt de werkloosheidsgraad 6,1 procent, onder de vluchtelingen bedraagt die 52,1 procent. Krämer vreest dat die trend niet gauw zal omslaan. "Naast het gebrek aan talenkennis stellen we ook vast dat een hoog percentage vluchtelingen, veertig procent of meer, geen basisschoolkennis heeft". Op de lange termijn kan dat veranderen. Tot 2025 zullen in Duitsland elk jaar 100.000 meer mensen met pensioen gaan dan er nieuwe werknemers bijkomen. In die prognose stelt de arbeidsdienst voor dat er elk jaar 300.000 mensen uit het buitenland moet worden aangetrokken. Door de vluchtelingencrisis kwamen meer dan 600.000 mensen aan die in de arbeidsmarkt geïntegreerd kunnen worden. "Het vluchtelingeneffect doet het werknemersaanbod tot 2017 wat toenemen, terwijl het door het demografisch effect zou zijn afgenomen." Dit resulteert in een verhoging van het groeipotentieel van de Duitse economie van rond de 0,5 procent, zo schat Krämer.