Deze vier dingen heb je nodig om gelukkig te zijn met je werk

Economie
dinsdag, 29 november 2016 om 13:39
welingelichtekringen header 1
Wat maakt dat je elke dag weer fluitend naar je werk gaat? Het zijn niet per se de carrièremogelijkheden of het loonstrookje. The New York Times voerde samen met Harvard een uit onder 20.000 werknemers. Ze vroegen hen wat ze belangrijk vonden in hun werk. Daaruit kwamen vier 'kernbehoeften' naar voren: simpele onderdelen van een gelukkig werkleven. Werknemers zijn dertig procent meer gefocust als ze elke negentig minuten pauze nemen in vergelijking met mensen die nooit of maar één keer per dag pauze nemen. Pauzes verhogen ook de creativiteit met vijftig procent en zijn beter voor de gezondheid. Bovendien was de kans honderd procent groter dat werknemers bij een bedrijf bleven als ze werden aangemoedigd om regelmatig te pauzeren. Focus is een groot probleem voor veel werknemers. Slechts twintig procent van de respondenten zei te kunnen focussen op één taak tegelijk. Een derde lukte het om taken te prioriteren. Geconcentreerd werken verhoogt niet alleen de productiviteit, het geeft ook meer voldoening. Het gevoel gewaardeerd te worden heeft verrassend genoeg erg veel impact op de werktevredenheid. Werknemers, die hun leidinggevende als ondersteunend ervaren, zijn zeventig procent meer betrokken bij hun werk. Ze zijn fysiek en psychisch gezonder en meer gemotiveerd. Mensen die hun werk nuttig en zinvol vinden, blijven drie keer zo vaak bij hun bedrijf werken. Ze zijn gemiddeld twee keer zo tevreden met hun baan en voelen zich meer betrokken. In het hele onderzoek had deze factor de meeste invloed.
Bron(nen): The Independent