Eindelijk een positief verhaal over Europa

Economie
dinsdag, 12 januari 2010 om 00:00
welingelichtekringen header 1
In de Verenigde Staten is het ‘bon ton’ om enigszins neerbuigend over Europa te praten, zowel onder Democraten als onder Republikeinen. Europa zou futloos zijn en economisch verzwakt als gevolg van de hoge belastingen en sociale uitkeringen.
Paul Krugman, in 2008 winnaar van de Nobelprijs voor de Economie, gaat daar in zijn column in The New York Times dwars tegen in. Volgens hem is de Europese economie helemaal niet op sterven na dood. Hij wijst erop dat Europese steden als Parijs, Londen en Frankfurt allerminst een verpauperde indruk maken. Maar ook de cijfers vallen alleszins mee: het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking was de afgelopen dertig bijna gelijk en de Europese productiviteit is zelfs hoger dan de Amerikaanse.
Alleen de werkloosheid is in Europa wel wat aan de hoge kant, maar als je kijkt naar de leeftijdsopbouw blijkt dat het voor de groep tussen 25 en 54 in de VS hetzelfde is. Het verschil wordt gemaakt door jongeren en ouderen die in Europa niet hoeven te werken en in de VS wel.
Krugman besluit zijn verhaal met een vermaning aan de lezer: slik niet alles voor zoete koek wat in de publieke opinie de klok slaat. Volgens hem bewijst Europa juist dat economische vooruitgang en sociale rechtvaardigheid hand in hand kunnen gaan.