Greenspan over de crisis die hij maakte: "Niets lag aan mij"

Economie
woensdag, 07 april 2010 om 00:00
welingelichtekringen header 1
Het was de schuld van de ontwikkelingslanden, die teveel spaarden, en van de consumenten die teveel kochten en van de banken, die teveel leenden, en het lag aan nog meer oorzaken, maar aan een man lag het niet: aan Alan Greenspan.
Voor een commissie van het Amerikaanse congres is hij uren onder ede verhoord en hij gaf geen krimp. Het werd het wel moeilijk genoeg gemaakt. Anders dan in Nederland bij de treurige commissie-De Wit heeft de Congrescommissie zich terdege voorbereid. Waardoor Greenspan voortdurend in het defensief werd gedrongen. Zeker toen de commissie hem een memo voorlas uit 2000 van zijn eigen staf waarin min of meer werd voorspeld wat in 2008 is gebeurd. Maar ook daar raakte Greenspan niet door van zijn stuk. Het lag toch aan anderen.
Er is onder economen consensus dat de extreem lage rente die Greenspan hanteerde de crisis minstens sterk heeft aangewakkerd. Daarnaast is duidelijk dat het toezicht van de FED ernstig heeft gefaald. Maar ook nu vindt Greenspan nog dat hem geen enkele blaam treft. Toen hem werd gevraagd waarom zijn FED dan toch niet minstens beter toezicht had gehouden op de banken zei hij: "we hadden niet genoeg personeel."
We willen Nout Wellink niet vergelijken met Greenspan, maar het is kennelijk een kwaal van centrale bankiers: alles waarvoor ze verantwoordelijk zijn loopt mis, maar toch zijn ze trots op hun prestaties.
Morgen gaat de commissie, bij wijze van casestudy, Citibank onder de loep nemen. We houden u op de hoogte.