Nederland heeft hoogste aantal privacyschendingen van Europa

In mei 2018 werd de nieuwe Europese wet voor databescherming van kracht om de persoonsgegevens van burgers beter te beschermen. Deze wet, die voluit General Data Protection Regulation (GDPR) heet of in het Nederlands de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft als doel de privacy van burgers beter te waarborgen op Europees niveau.

Helemaal goed gaat dit nog niet. Sinds de invoering van de wet tot januari 2020 zijn er zo’n 160.000 privacyschendingen gerapporteerd in de 28 lidstaten plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Dat meldt internationaal advocatenkantoor DLA Piper. Er is voor 114 miljoen euro aan boetes opgelegd.

Opvallend genoeg kende Nederland met 40.647 inbreuken op de privacy het hoogste aantal van alle EU-landen, zowel in relatieve als in absolute zin. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk volgen op plaats 2 en 3. Frankrijk heeft met 51,1 miljoen euro verreweg de meeste boetes uitgedeeld, ondanks het lage aantal privacyschendingen. Duitsland staat met ruim 18 miljoen euro op de tweede plaats.

Infographic: The Countries With The Most GDPR Data Breaches | Statista
Bron(nen):   Statista