Piketty: “Landen moeten maar zonder Nederland eurobonds uitgeven”

Thomas Piketty is groot voorstander van eurobonds. De vermaarde Franse econoom pleit in een interview met Politico voor vergaande fiscale en politieke integratie van Europa.

"Enerzijds kampt de Europese Unie met grote druk van de financiële markten, anderzijds worden kiezers steeds bozer op het weinig transparante Brussel. De EU moet daarom toe naar fiscale integratie, anders riskeert de unie een catastrofale afrekening," zegt Piketty tegen de Amerikaanse politieke nieuwssite.

Piketty, die in zijn boeken steevast pleit voor meer economische gelijkheid en hogere belastingen voor de rijken, hekelt de opstelling van Nederland en Duitsland in deze crisis. De econoom vindt eurobonds een goede manier om de economisch gevolgen van de corona-epidemie te bestrijden en adviseert Frankrijk, Italië en Spanje om desnoods maar eigen coronabonds uit te geven.

Eurobonds
"Het is perfect mogelijk dat twee, drie of vier landen samen coronabonds creëren en dus een gezamenlijke rente afspreken," zegt Piketty, al geeft hij de voorkeur aan fiscale integratie van de hele Eurozone. Maar de topwetenschapper ziet in dat dat niet mogelijk is, omdat landen als Nederland en Luxemburg gemeenschappelijke belastingen en schulden altijd tegen zullen houden.

"Het structurele probleem van de eurozone is de unanimiteitsregel voor alle budgettaire zaken. Dat is iets dat niet werkt en nooit zal werken," zegt hij. Om de impasse te doorbreken moet een groep van welwillende landen 'een separaat besluitvormingsmechanisme ontwikkelen'. "Deze groep landen spreekt af dat een meerderheidsstem voldoende is en kiest voor een transparanter en meer open besluitvormingsproces," aldus Piketty.

Belastingparadijs Nederland
De econoom haalt fel uit naar Nederland, vanwege het gunstige belastingklimaat voor bedrijven. "Het is niets anders dan een race to the bottom," zegt hij tegen Politico. "Er is een heleboel bewijs dat deze instelling, waarbij je feitelijk de belastingopbrengsten van andere landen steelt, niet constructief is. Stel dat we dat allemaal zouden doen?"

In plaats van de ongelijkheid te vergroten door agressief met elkaar te concurreren zouden Europese landen naar een gezamenlijk belastingstelsel en politiek systeem toe moeten.

Gemeenschappelijke doelstellingen
Piketty herhaalt daarmee deels de mening van Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz, die ook al waarschuwde dat globalisering ongelijkheid verergert als we er niets aan doen.

"We moeten de manier waarop we samenwerken in Europa - en in het algemeen globalisering organiseren - fundamenteel veranderen. Je kunt feitelijk geen vrije handel en vrije circulatie van kapitaal handhaven zonder een vorm van gemeenschappelijke belastingen, zonder gemeenschappelijk doel om ongelijkheid te verminderen, zonder ook maar enige gezamenlijke verifieerbare doelstellingen," zegt Piketty.

Bron(nen):   Politico