Nieuwe Routekaart Coronamaatregelen

De regering heeft een nieuwe routekaart gepubliceerd. Op de kaart staan de maatregelen per risiconiveau. Er passen verschillende pakketten maatregelen voor de niveaus waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig.