Leiders Farmers Defence Force harken heel veel (milieu)subsidie binnen

Geen categorie
door Gerard Driehuisdonderdag, 20 februari 2020 om 10:10
hh 406911892
De leiders van het Farmers Defence Force doen zich graag voor als bedreigde kleine ondernemers. Feit is dat ook de leiders, net als de meeste boeren, zeer royale bedragen aan subsidie ontvangen, veelal meer dan een modaal inkomen.
Het FD onderzocht de subsidiestroom naar de belangrijkste voormannen.
Zo ontving het bedrijf van FDF-voorzitter Mark van den Oever (foto boven) €25.593 in 2018. De bedrijven van medebestuurder Jeroen van Maanen en penningmeester Daniëlle Hekman kregen €42.050 respectievelijk €20.922. Het bedrijf Natuurkoe van vicevoorzitter Jos Ubels kreeg €169.102 uitbetaald.
Toen het FD aan de boerenleiders vroeg hoe die subsidies, voor een deel bedoeld voor milieumaatregelen, zich verhouden tot hun anti-EU en anti-overheidshouding ontkenden de mannen dat ze de subsidies hebben ontvangen.
Het FD haalde de getallen uit het openbare register van de RVO en blijft uiteraard bij de vaststelling dat de voornaamste actievoerders heel veel subsidie ontvangen.