Laagopgeleide leeft korter, hoogopgeleide man oudste van Europa

Hoogopgeleiden kunnen veel langer in goede gezondheid van hun pensioen genieten dan laagopgeleiden. En die ongelijkheid wordt steeds groter, blijkt uit cijfers van het CBS. Iemand die laag is opgeleid en dus ook een lager loon heeft zijn leven lang. En aan het eind leeft een hoogopgeleide man 6 jaar langer in goede gezondheid.

Het CBS deed ook onderzoek naar het aantal zogenoemde gezonde levensjaren, de jaren waarin 65-jarige vinden dat ze over een goede of zeer goede algemene gezondheidstoestand beschikken. Laagopgeleide vrouwen hebben na hun 65ste gemiddeld nog elf gezonde jaren en hoogopgeleide vrouwen nog zeventien. Bij mannen is dit verschil tien gezonde jaren tegenover bijna zestien jaren.

Nederlandse mannen hadden vorig jaar gemiddeld een twee jaar hogere levensverwachting dan andere mannen in de Europese Unie.