IC gaat min of meer niet op leeftijd selecteren

Op papier gaat leeftijd geen rol spelen als er een tekort aan IC-ruimte is en er gekozen moet worden. Het draaiboek voor intensivisten spreekt wel over een ‘hoge biologische leeftijd’ als grond om een patiënt in crisistijd niet meer op te nemen, schrijft het ND.

Cruciaal is daarin de aanduiding biologische: niet het aantal jaren maar de ‘beperkte prognose’ van deze groep staat centraal. Daaronder vallen in ieder geval patiënten die lichamelijk of geestelijk volledig afhankelijk zijn van de zorg van anderen. En dat betekent in de praktijk dat de eventuele afvallers hoogbejaarden zullen zijn.

Alle huisartsen in Nederland hebben een leidraad gekregen om het gesprek aan te gaan met oudere patiënten over opname in het ziekenhuis bij een coronabesmetting. Ook in die leidraad wordt geen leeftijdsgrens gehanteerd, zegt arts Tamara Platteel van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

"Wij hebben er bewust voor gekozen dat over te laten aan de inschatting van de huisarts. Iemand van 70 jaar kan door diverse aandoeningen heel kwetsbaar zijn, terwijl een 80-jarige nog drie keer per week op de tennisbaan kan staan. Het is niet reëel om aan deze afweging een kalenderleeftijd te koppelen."

Veel huisartsen benaderen momenteel ouderen met de vraag om na te denken of ze nog op de intensive care opgenomen willen worden.

Bron(nen):   ND