Moeten ex-rokers jaarlijks longfoto’s laten maken?

In Amerika is het heel normaal om - als je extra risico denkt te lopen - jaarlijks longfoto's te laten maken. Er is zelfs een richtlijn welke mensen er verstandig aan doen dat te doen:

  • Je bent tussen de 55 en 77 jaar oud.
  • Je hebt minimaal 30 pakjaren sigaretten gerookt (je vermenigvuldigt het aantal pakjes dat je per dag rookte met de tijd dat je rookte, dus 30 pakjaren is één pakje per dag gedurende 30 jaar of twee pakjes per dag gedurende 15 jaar).
  • rookt de afgelopen 15 jaar.

Maar zijn de nadelen niet groter dan de voordelen? De nadelen zijn volgens de American Lung Association en de US Preventive Services Task Force het risico op overbehandeling en het risico van jaarlijkse blootstelling aan röntgenstralen.

De reden om het wel te doen?

Longkanker merk je niet in een vroeg stadium. Dus zonder screening komen de meeste mensen te laat binnen in het ziekenhuis.

Longkankerpatiënten hebben ongeveer 80% kans om vijf jaar later nog te leven als de behandeling start wanneer hun kanker zich in stadium 1 bevindt. Slechts 16% van de mensen met longkanker wordt gediagnosticeerd voordat de kanker zich verspreidt. Voor uitgezaaide tumoren is het overlevingspercentage na vijf jaar maar ongeveer 4%.

Ook Nederlands onderzoek wijst op het nut van regelmatige screening van ex-rokers. Als zware rokers en ex-rokers regelmatig een CT-scan van hun longen laten maken, worden tumoren eerder opgespoord en daalt de sterfte aan longkanker met een kwart. Dat blijkt uit een proefbevolkingsonderzoek onder ruim 13 duizend Nederlandse en Belgische mannen, waarvan de resultaten woensdagavond zijn gepubliceerd in vakblad The NEJM.

Bron(nen):   Cleveland Health  De Volkskrant