‘Kwart mensen met positieve coronatest niet besmettelijk’

Een belangrijk deel van de mensen die positief worden getest zijn feitelijk niet of niet meer besmettelijk. Ze zouden dan ook eigenlijk niet in quarantaine hoeven. Het FD zocht uit hoe het met testen zit van mensen waar maar weinig virus wordt aangetroffen.

'In de test reageert het stukje genetische materiaal met enzymen (polymerase). Die stukjes vermenigvuldigen zich dan een aantal keer tot een bepaalde drempelwaarde. Zijn er veel vermenigvuldigingscycli nodig om daar te komen? Dan heeft de uitslag een hoge zogeheten cycle threshold (Ct)-waarde. Een lage Ct-waarde betekent dat er veel virus in het monster zat, een hoge waarde weinig.'

Als je Ct-waarde onder of op de 35 zit is het duidelijk: je bent besmet en besmettelijk. Bij een Ct-waarde van boven de 45 is het ook duidelijk: je hebt geen corona

"Uit onderzoek van UMC Utrecht bleek dat een kwart van de bijna 1600 positieve testen een Ct-waarde hoger dan 35 had. Uit een steekproef bij 72 van deze patiënten bleek vervolgens dat er geen positieve contacten werden gevonden. Dit zou betekenen dat ze niet meer besmettelijk waren. 'Niet besmet, toch positief getest’ lijkt een zeldzaamheid, zegt arts-microbioloog Marc Bonten, maar 'niet besmettelijk, toch positief getest’ komt waarschijnlijk regelmatig voor.