De IC-bedden zijn nagenoeg op

Het aantal opnames op de intensive cares stijgt. Ondanks dat het aantal Covid-patiënten lager is dan het niveau van 1 november (laat staan het niveau van 1 april), zoals in NRC werd opgemerkt door Barbara Baarsma en andere economen, komt ons zorgsysteem nu in grotere problemen dan tijdens de eerste coronagolf. Dat schrijven drie intensivisten van het Radboudumc in NRC. Het verbaast hen dat er nog steeds mensen zijn die denken dat het wel meevalt. Dat doet het in de praktijk niet. De eerste patiënten zijn alweer verplaatst naar Duitsland, want bijna alles is nu vol.

"Onze belangrijkste les van de eerste coronagolf was: staar je niet blind op de Covid-zorg, laat de reguliere zorg niet het kind van de rekening worden. Desondanks heeft de Covid-19-crisis ook in de tweede golf tot forse vermindering van reguliere zorg geleid. Hierdoor blijven belangrijke ingrepen zoals hartoperaties voor een groot deel uit. Onze analyses laten zien dat de tweede golf tot nu toe heeft geleid tot 600 minder hartoperaties, wat het landelijk totaal van niet verrichte hartoperaties door de Covid-19-crisis op ongeveer 2.200 brengt."

De snelle uitbreiding van het aantal IC-bedden, die in het voorjaar nog mogelijk was, is nu uitgesloten, omdat er niet genoeg personeel is. Er zijn veel zorgverleners ziek.

Kortom: het valt niet mee.