Hoe effectief is je psycholoog? Binnenkort zullen we het weten

Verzekeraars en GGZ Nederland gaan de effectiviteit van de geestelijke gezondheidszorg meten en de aanbieders met elkaar vergelijken. Maar psychiaters en psychologen hebben daar niet allemaal evenveel zin in. Al die vragenlijsten invullen, kost veel te veel tijd, veel psychische problemen zijn te complex om het effect van een behandeling goed te kunnen meten en de dataverzameling is oppervlakkig. Dat vinden sommige psychische hulpverleners van het werk van de Stichting Benchmark GGZ. De stichting wil de prestaties van de geestelijke gezondheidszorg meten om de zorg te verbeteren en zodat verzekeraars de beste zorg tegen de laagste kosten kunnen inkopen. Er is nu ook al een systeem dat de effecten van een behandeling meet. Alleen daarbij worden behandelaars niet met elkaar vergeleken. Natuurlijk is de nieuwe benchmark grotendeels een geldkwestie, maar het kan de geestelijke gezondheidszorg wel een stuk transparanter maken. Bovendien weten we toch ook welk ziekenhuis in Nederland het beste is? 7 procent van de Nederlandse bevolking doet jaarlijks een beroep op de geestelijke gezondheidszorg. In de sector gaat 7 miljard euro om. Dat is tien procent van de totale zorguitgaven. Bron: Trouw

9 Reacties Doe mee met de discussie →


 1. marianne martens

  de psychiaters, psychologen, verpleegkundigen” hebben daar niet allemaal veel zin in”. Gelijk hebben ze.Deze groepen welwillenden tegenover de mens die ondersteuning/hulp nodig heeft is jarenlang vernedert, uitgekotst, tegen elkaar uitgespeeld alleen omdat ze ook weer jarenlang een vak hebben geleerd, waar ze zich vollediger konden ontplooien als mens, met veel na.-opleidingen, etc. Directies “scheten in hun broek” toen de Zwarte Accountants brigades, kwamen binnen stappen. Bang was de TOP en RvB al 20 jaar geleden en hielpen fors mee alles naar gort te helpen. Van collegiaal werken tot 17.00 alles uit je handen laten vallen. Zo wordt een een heel mooi systeem weggevaagd, er voor in plaats wordt alles nog meer ontmenselijkt.Heden ten dage zijn we geen levend wezen meer maar een reeks cijfers. Als 70- jarige doet het intens verdriet en ook razend makend dat we als samenleving ernstig door de hoeven zijn gezakt met de walgelijke bureaucratie, ingezet door VVD,CDA,D66,beleggers, grote bedrijven etc, het grote aantal meelopende denkers, wij als redelijke burger. Het is geen schuld geven, niets menselijks is ons vreemd, we willen per slot ook onze kinderen een goede opleiding geven etc.Het meest angstaanjagend ervaar ik de slechte staat van de hele gezondheidszorg, de minimale zorg, de protocollen, het sadistisch genoegen van de pennenlikkers om weer een formuliertje te ontwerpen. De kilheid. Het infarct wat Politiek heet. PvdA breekt samen met de stille VVD alles af, ze gaan door etc. De huisarts die schreef dat hij zich rot is geschrokken over de zorg en het verblijf in het ziekenhuis. Hierop ontving hij een belerende reactie van Schippers.Wat een dedain van deze vrouw. Bij deze vrouw, van Baalen,Schulz, Rutte ( die wordt door het teflon niet gaar ) moet ik altijd aan plofdieren denken, ze smaken naar niks, je trek versteent, maar doen in stilte hun oorlogswerk tegenover de gewone burger.

  • Tegendraads

   De menselijke maat is ook belangrijk, maar uit onderzoek blijkt toch vaak dat de kwaliteit van de geboden zorg vooruit gaat door meer te meten wat er allemaal gebeurt. Dit is in de zorg niet anders.

   Of u het nou leuk vindt of niet, een mensenleven is uit te drukken in geld. Hiervoor is de QALY uitgevonden. U zeurt nu over 4 ton die door een private instelling (want hoewel staatseigendom, is de ABN geen staatsgecontroleerde instelling) is geschonken, maar vergeet voor het gemak de miljoenen die aan onrendabelen met zeldzame ziektes worden uitgegeven. Mensen die anders gewoon dood zouden gaan en de mens in zijn evolutie vooruit zouden helpen zonder de maatschappij te belasten met hun ziekte.

   (in antwoord op marianne martens)
   • marianne martens

    meten is weten, gedeeltelijk waar. doorgedraaid en dolgedraaid meten weten mond uit in een fascistisch- bureaucratisch systeem waar de mens / patiënt absoluut geen waarde meer heeft ( Tuitjehorn etc. ) Ach, wat heeft U nu over de miljoenen die aan zeldzame ziekten worden uitgegeven, u benadering is tamelijk benauwend. U pleit voor gewoon dood laten gaan, laten sterven terwijl de middelen er wel zijn voor levensverlenging. Heeft U wel eens een ziekenhuis van binnen gezien en vergelijkingsmateriaal gelezen in vergelijk met 30 jaar geleden of bent U nooit afhankelijk geweest van artsen. Lijkt er wel op.Ik zeur niet over die tonnen, ook al ben ik er opgegroeid, al een 20 jaar is de zorg vertroept door zeker de VVD, het zal best dat er iets is verbeterd, dat is ook wel merkbaar, maar opgewekt ben ik niet geworden toen ik steeds maar protocollaire termen uit de bek van een paar hulpverleners hoorde komen waar een dierbaar iemand lag,op een special care unit.Nee, ik vind het niet leuk als er ALLEEN maar in geldtermijnen over mensen en allerlei andere soorten wordt gesproken omdat er nog veel meer grote waarden zijn in het leven. Maar stel U gerust de hulpverleners zijn ook steeds meer bankbedienden geworden. In een paar ziekenhuizen voel ( nare term niet, voelen ) je de kennis, liefde en zorgzaamheid. Lees eens iets van Maria Nussbaum of van Hannah Ahrendt’s Totalitarisme. Nog even over Hockeyclub Laren, de foto’s in de kranten van de spelers en het bezoek waren niet verheffend, doodgeslagen pilsjes, ongeschoren gezichtjes, sokken op de enkels. Gewoon ballen, ballen die geld nodig hadden en de losers niet accepteren terwijl het pootje nu omhoog ging. Reinout Oerlemans zou zo maar na zijn ernstig hartinfarct en operatie heel anders kunnen gaan denken over een opname en zorg in een ziekenhuis. Hij heeft geld aan Laren gedoneerd.
    Als ik het lees heb ik de idee dat iets met cijfers alleen doet. Laten we maar ophouden, we vinden elkaar nog geen eens in het midden.

    (in antwoord op Tegendraads)
    • Tegendraads

     Helaas voor U kom ik om diverse redenen al mijn hele leven in ziekenhuizen. Ik heb ervaring met diverse takken van de zorgsector in Nederland sinds de jaren ’80. Ik kan dus uit eigen ervaring speken hoe het gesteld is met de zorg. Mijn vaststelling is dat het sterk afhangt van de behandelaar en het ziekenhuis waar men behandeld wordt of men de juiste zorg krijgt.

     Mijn mening is dat de ‘verslechtering’, welke dus sterk varieert, meer komt door de weigering van behandelaars om mee te groeien met de maatschappij en hun praktijk aan de nieuwe realiteit aan te passen zodat de menselijke maat nog kan worden behouden. De fraude die bij specialisten welig tiert is hier mijns inziens, naast de moeizame acceptatie van voorstellen om meer aan procesverbetering te doen, ook een duidelijk symptoom van.

     Het kiezen van een geschikte arts, een taak die aan de burger wordt overgelaten, nagenoeg onmogelijk is omdat objectieve gegevens over individuele artsen ontbreken. Dit komt voort uit het juist niet publiceren van de gegevens die bekend zijn over artsen. Er moet dus meer bekend worden over de handelswijze van artsen en andersoortige behandelaars, zowel op instellingsniveau als op het het niveau voor eindverantwoordelijken van behandelingstrajecten. Ik ben sterk voor het meten van prestaties op objectieve waarden, en niet op de ‘die arts is aardig’ waarden die nu de toon voeren op rating sites.
     Hetzelfde is denk ik net zo goed waar voor de geestelijke gezondheidszorg. Dat weet ik wel zeker. Heel zeker.

     Ik ben wel bekend met Martha Nussbaum, ik weet niet of u die bedoelt? Hoewel ik vaak wel sympathie voor haar stellingen kan opbrengen ben ik het doorgaans niet eens met haar stellingen. Ik maak andere keuzes dan dat zij doet.

     (in antwoord op marianne martens)
     • marianne martens

      u heeft gelijk wat de specialisten betreft, de vraag is zou het ooit tot een minmum kunnen worden beperkt van frauderen, geld wegsluizen etc. De mensen aan bed in beide specialisaties zijn niet tot weinig in staat om te frauderen ook in de Psychiatrie zijn de specialisten mogelijke fraudeurs en belasting-weigeraars. Kunnen wel goede specialisten zijn.U zegt heel zeker, ik heb zelf ervaren “merendeels” zeker, want er zijn ook veel bescheiden goede specialisten. Die weigering om mee te groeien zou ook kunnen komen omdat in deze beroepen de accenten anders worden gelegd. Hulpverleners kunnen wel rekenen voor hun werkgever en nutteloze briefjes blijven invullen. U kunt tevreden zijn, het gros vult van de 100% werkuren 40% briefjes in. De EU heeft al jaren geleden Nederland gewaarschuwd voor de enorme bureaucratie en stagnatie hierdoor. Of is het alleen maar voor het bedrijfsleven om dit verminderen? Bedoelde inderdaad Nussbaum, U gaat voor de harde cijfers, zelf denk ik dat juist de waarden ( rechtvaardigheid, mededogen, liefhebben ) van het leven meer richting o.a. Nussbaum zouden behoren te gaan.Ergens in het midden tussen emotie en getal.
      Wilde niet persoonlijk kwetsen, hoop dat U er werkt.( in al die ziekenhuizen)

      (in antwoord op Tegendraads)
 2. DisquJohn

  En weer een empire building organisatie erbij, die uit de grote ruif van het zorg(!)budget vreet. Ik geloof niet in de Stichting Benchmark ggz, omdat deze organisatie er uiteindelijk alles aan zal doen zichzelf belangrijk te maken. Wij van WC-eend…..etc, etc. Ik vermoed dat de overhead in de zorg zo’n 40%(!!!!) van het totale budget beslaat. Laat Schippers daar eens naar kijken en in snijden in plaats van het geld (dat spreekwoordelijk tegen de plinten klotst bij zorgverzekeraars en dit soort organisaties) bij de echte, daadwerkelijke zorg weg te halen. Niemand werkt efficiënt en optimaal met bureaucratische molenstenen om zijn nek.

  • Nogeenmening

   Schippers = overhead

   (in antwoord op DisquJohn)
  • Tegendraads

   Wanneer je het oude blijft proberen in een ander systeem zal je altijd jezelf tegenkomen. Je kan dat een bureaucratische molensteen noemen of een probleem met het verwerken van veranderingen. Hoewel er hier en daar wel knelpunten zijn puur uit het beleid voortkomen, dat kan ik niet ontkennen. Ze worden doorgaans echter sterk uitvergroot en als algemeen representatief gepresenteerd door hen die liever de realiteit van de financierbaarheid van de zorg ontkennen.

   (in antwoord op DisquJohn)
 3. SOH

  In de media gaat alle aandacht uit naar het gedrag van de zorgaanbieder. Maar is dat wel terecht? De Stichting Onafhankelijk Hulpverlening (SOH) vindt van niet. Efficiency en prestatiemeting kennen ook een andere kant van de medaille. Daarover hebben wij dit artikel geschreven: http://www.soh.nl/zorgfraude/

Reacties niet toegestaan