Relatief veel Coviddoden in Nederland

Nu Covid - minstens voorlopig - achter ons ligt rijst de vraag: hoe succesvol was het Nederlandse beleid. Een handzame manier om die vraag te beantwoorden is het aantal extra doden dat viel in de Covid-periode.

De New York Times bekijk hoeveel extra doden er vielen in alle landen van de wereld. Om de vergelijking eerlijk te maken zijn de landen verdeeld in groepen. Nederland valt in de groep rijke landen. En er zijn in die groep veel landen die (relatief) minder doden te betreuren hadden dan ons land.

Canada, Zweden, Frankrijk, Griekenland en België brachten het er beter van af.

Bron(nen):   New York Times