Ziekenhuis beschermt arts die ernstige fouten maakte en werkt klokkenluider op smerige wijze de deur uit

Een groot schandaal in het Sint Anna Ziekenhuis in Geldrop, waar het bestuur samen met een groep internisten karaktermoord pleegde op ic-arts Ben Speelberg, hem 'als een crimineel' het ziekenhuis uitzette en zonder compensatie ontsloeg.

Jan-Hein Strop van Follow The Money schrijft over dit ontluisterende verhaal, waarbij eens te meer duidelijk wordt dat klokkenluiders aan het kortste eind trekken, zelfs wanneer zij levensgevaarlijke situaties en zware medische blunders aankaarten.

Het jarenlange conflict ontstond nadat Speelberg en een collega bij het ziekenhuis melding deden van medische missers, waarbij verschillende patiënten te laat naar de ic werden gebracht, met ernstige gezondheidsschade tot gevolg. Dezelfde internist maakte telkens een grove inschattingsfout, maar hij mocht gewoon door blijven werken.

Sterker nog, het bestuur liet een extern onderzoek uitvoeren waarin helemaal niet op de medische blunders werd ingegaan. Er werd geen inhoudelijk onderzoek gedaan, het gaf alleen de mening weer van enkele geïnterviewde personen. De uitkomst stond al bij voorbaat vast: Speelberg moest weg. Hoor en wederhoor bij de interne commissie van het ziekenhuis was een farce.

Ziekenhuis kreeg gelijk
In het 'onafhankelijke' onderzoek werd hij onterecht zwartgemaakt als oorzaak van 'een verstoorde arbeidsrelatie' en met dit leugenachtige rapport in de hand won het ziekenhuis op alle fronten in de rechtszaal. Speelberg was volgens de rechter terecht ontslagen en hij kreeg geen ontslagvergoeding. Op zijn 63ste betekende dit een ongewild vervroegd pensioen voor de intensivist, die door oud-collega Hans Soons als integer, adequaat, correct en soepel in de omgang werd omschreven.

Speelberg stapte naar de overheidsinstantie het Huis voor Klokkenluiders. Zij stelden vast dat de arts onterecht is tegengewerkt, benadeeld en ontslagen, maar hij koopt er niet veel voor. Het ontslag is al bij de rechter bekrachtigd zonder schadevergoeding en voor het ziekenhuis heeft de uitspraak ook geen enkele consequentie.

Bron(nen):   FTM