Een op de zeven Nederlanders heeft een verstandelijke beperking

Een op de zeven Nederlanders heeft een licht verstandelijke beperking. Voor veel jongeren in deze groep is onvoldoende hulp voorhanden. Dat leidt tot onder meer tot verhoogde kans op crimineel gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw. Van deze groep is ruim 60 procent sociaal verminderd zelfredzaam. Dat houdt in dat ze niet goed voor zichzelf kunnen zorgen of verantwoordelijkheid kunnen dragen. Van hen heeft weer de helft gedrags- en emotionele problemen, die kunnen voortkomen uit psychiatrische aandoeningen. De groep met een licht verstandelijke beperking valt uiteen in mensen met een IQ van 50 tot 70 ('licht zwakzinnig') en een IQ tussen 70 en 85 ('zwakbegaafd'). Voor jongeren in de groep met een IQ van 50 tot 70 is wel veel hulp voorhanden. Jongeren met een IQ boven de 70 vallen minder op, omdat ze zich nog redelijk kunnen redden. Hun beperkingen komen pas in beeld als ze in ernstige problemen komen.

Bron(nen):   Trouw