50-plussers met veel levensvreugde leven langer

Meer tevredenheid met het leven gaat bij 50-plussers samen met een verlaagd risico om te overlijden, zo blijkt uit een recent onderzoek. Uit de studie, waarbij bijna 4500 mensen gedurende 9 jaar werden gevolgd, is ook gebleken dat meer variatie in de tevredenheid met het leven doorheen de tijd het risico op sterfte vergroot, maar alleen onder minder tevreden mensen. 'Hoewel levensvreugde doorgaans wordt beschouwd als relatief consistent in de tijd, kan het veranderen naar aanleiding van levensgebeurtenissen, zoals echtscheiding of werkloosheid', zegt Julia Boehm, assistent professor in de psychologie aan de Chapman University in Californië. Sommige mensen kunnen zich gemakkelijker aanpassen aan nieuwe situaties en hebben zo een relatief stabiele tevredenheid met hun leven. Als mensen herhaaldelijk geconfronteerd worden met nare levensgebeurtenissen kan dat de tevredenheid met hun leven verminderen. En fluctuaties in de lagere niveaus van tevredenheid lijken een negatief effect hebben op de levensduur. In elk jaar van de 9-jarige studie, beantwoordden 50+ mannen en vrouwen de vraag: 'Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u met uw leven?' Antwoorden varieerden van 0 tot 10, met 10 als de meeste tevredenheid met het leven. De wetenschappers onderzochten zowel de gemiddelde tevredenheid met het leven doorheen de tijd als de variabiliteit in tevredenheid in dezelfde periode. Ze controleerden ook voor verschillende andere factoren die van invloed kunnen zijn op de levensuur, zoals leeftijd, geslacht, opleiding, gezondheid, roken, fysieke activiteit en depressieve symptomen. In de loop van de studie vonden de onderzoekers dat naarmate de levensvreugde van de deelnemers toenam, hun risico op sterfte afnam met 18%. Een grotere variabiliteit in welbevinden ging samen met 20% meer kans op sterfte. Maar mensen met een hoge mate van tevredenheid met hun leven hadden sowieso een verlaagd risico op sterfte, ongeacht hoe hun levensvreugde varieerde doorheen de tijd. Fluctuerende niveaus van tevredenheid met het leven vergroten alleen het sterfterisico als de tevredenheid met het leven relatief laag is.

Bron(nen):   Psychological Science