Roken tijdens de zwangerschap vergroot kans op een kind met schizofrenie

Uit een studie van Amerikaanse en Finse onderzoekers blijkt dat er een verband bestaat tussen roken tijdens de zwangerschap en een verhoogd risico op schizofrenie bij de kinderen. Bijna 1000 mensen met schizofrenie, die in Finland geboren werden tussen 1983 en 1998, werden vergeleken met gematchte controles zonder schizofrenie. Uit de resultaten bleek dat zwangere vrouwen met veel nicotine in hun bloed een verhoogd risico hadden op een kind met op schizofrenie. Aanstaande moeders met hoge niveaus van nicotine in hun bloed hadden 38 procent meer kans om een kind te krijgen dat later aan schizofrenie zou lijden. Het verband bleef bestaan als gecontroleerd werd voor mogelijke interveniërende variabelen, zoals de psychiatrische voorgeschiedenis van zowel de moeder als de vader, de sociaaleconomische status en de leeftijd van de moeder. Eerder onderzoek had al gesuggereerd dat dit verband bestond, maar dit is de eerste studie die gebruik maakt van biomarkers in plaats van zelfrapportages over het nicotinegebruik. Als je aan zwangere vrouwen vraagt hoeveel ze roken, heb je een gerede kans dat ze een sociaal wenselijk antwoord geven, d.w.z. dat ze zeggen minder te roken dan ze in werkelijkheid doen. In deze studie werd hun bloedserum onderzocht tijdens het eerste en aan het begin van het tweede trimester van de zwangerschap. Van de mensen met schizofrenie waren 20% van hun moeders zware rokers tijdens de zwangerschap. In de controlegroep was dit ongeveer 15%. De resultaten werden online gepubliceerd in het American Journal of Psychiatry. . Foto: Kathleen Quinlan in de film 'I never promised you a rose garden' naar het gelijknamig boek van Joanne Greenberg.

Bron(nen):   Medical Xpress