Feit of fabel: gaan samenwonende vrouwen gelijktijdig menstrueren?

Als vrouwen samenleven, zoals in een harem, in een klooster of als moeder en dochters, gaan ze allemaal op hetzelfde moment menstrueren. Dat zou iets te maken hebben met feromonen of met de cyclus van de maan. Een studie uit 1999 toonde aan dat 80% van de vrouwen geloofde dat dit zo was en 70% gaf aan dat het een prettige ervaring was. Maar is het ook waar? Het begon allemaal met het onderzoek van psychologe Martha McClintock van de Harvard University. Zij beschreef in 1971 de resultaten van haar onderzoek onder 135 vrouwelijke studenten die samenwoonden in een studentenhuis. Na verloop van tijd nam het gemiddeld aantal dagen tussen het begin van hun menstruatie en dat van hun huisgenoten af. In een controlegroep van willekeurig gekozen vrouwen veranderde de cyclus niet. McClintock schreef dit effect toe aan feromonen en dat zou blijken uit het zogenaamde 'geurexperiment'. Vrouwen kregen regelmatig wat zweet van een vrouw op hun bovenlip gesmeerd en daarna veranderde hun menstruatiecyclus in de richting van de 'zweetdonor'. Er werd nog veel onderzoek gedaan naar het synchronistiefenomeen, maar de resultaten van McClintock werden niet bevestigd. McClintock zou een beetje gesjoemeld hebben met de gegevens en statistische fouten hebben gemaakt. En in de studies die wel een effect vonden, waren ook methodologische fouten gemaakt. Bij Dogon vrouwen in West-Afrika werd gedurende twee jaar geen synchroniciteit aangetoond en ook geen effect van de maancyclus. En als de maancyclus effect had, waren dit de ideale omstandigheden om dat te meten, aangezien er geen elektriciteit was. Ook in een Chinese studie onder 186 vrouwen die gedurende een jaar samenwoonden in een studentenhuis werd geen synchroniciteit gevonden. Bij 26 lesbische paren evenmin, maar er waren wel grote verschillen in de duur van de menstruatiecyclus. Eigenlijk is het synchroon verlopen van de menstruatie ook bijna onmogelijk, omdat de duur van de menstruatiecyclus varieert van 21 tot 35 dagen. Zo kan toevallig een gelijktijdige menstruatie optreden. Als twee vrouwen nu beiden menstrueren en de ene vrouw al na 3 weken weer en de ander pas na 4 weken, zullen zij na 12 weken weer 'synchroon' menstrueren. Ondertussen gaat McClintock stug door met haar onderzoek. Zij concentreert zich nu op geurexperimenten, waaruit zij concludeert: het feit dat synchronisatie niet altijd optreedt, betekent niet dat het niet bestaat.

Bron(nen):   The Guardian