Van drinken ga je sneller dood dan van roken

Drinken is dodelijker dan roken en dat geldt met name voor vrouwen. Dit blijkt uit een recente Duitse studie. Onderzoekers van de universiteit van Greifswald bestudeerden 149 volwassenen gedurende 14 jaar met alcoholproblemen. Het sterftecijfer bij alcoholverslaafde vrouwen bleek 4,6 keer hoger te liggen dan gemiddeld. En het sterftecijfer bij alcoholverslaafde mannen bleek dubbel zo hoog als bij niet-verslaafde mannen. De mannen van het onderzoek stierven gemiddeld op 58-jarige leeftijd, de vrouwen op 60-jarige leeftijd. Dit is gemiddeld 20 jaar eerder dan bij de rest van de bevolking. Geen enkele deelnemer had de normale leeftijd van levensverwachting bereikt. Het onderzoek bestudeerde de impact van alcoholverslaving gedurende een lange periode en is daarom baanbrekend. Volgens de hoofdonderzoeker tonen deze resultaten aan dat alcohol vaker een vroegtijdige dood veroorzaakt dan tabak. Rokers sterven vaker later in hun leven(aan bijvoorbeeld kanker) dan wanneer de alcoholverslaving bij patiënten fatale gevolgen heeft. Bovendien kan drinken ook bijdragen tot ander ongezond en risicovol gedrag als roken, overgewicht en obesitas.

Bron(nen):   Daily Mail  Bron foto