Alles is nu juist anders bij vrouwen

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
maandag, 12 mei 2014 om 7:49
human torso
Nog maar dertig jaar geleden was het het ideaal van de voorlopers van de 2e feministische golf om te doen alsof mannen en vrouwen eigenlijk hetzelfde waren, op een paar verwaarloosbare verschillen na. De pendule van de tijdsgeest is nu bij de andere extreem. Vrouwen zijn juist heel anders dan mannen. Dat komt onder meer tot uiting in een grote campagne die deze week van start gaat. Doel van de campagne is dokters opmerkzaam maken op de verschillen tussen mannen en vrouwen. Dokters moeten veel meer dan nu rekening houden met het feit dat vrouwen andere gezondheidsproblemen hebben dan mannen. Vrouwen hebben niet alleen unieke medische problemen - zoals borstkanker en alle verschijnselen rond de overgang - maar bij hen verlopen veel algemene ziektes ook anders dan bij mannen. Over die campagne schrijft Trouw De campagne trapt morgen af met een expertbijeenkomst en discussie in het UMC Utrecht over de zorg rond de overgang. De komende twee jaar komen ook hart- en vaatzieken, en angst en depressie aan bod. Universitaire ziekenhuizen worden bezocht om erop te wijzen dat de relevante verschillen tussen zorg aan mannen en aan vrouwen in alle artsenopleidingen aan bod moet komen. Over twee jaar moet er een advies liggen voor deze opleidingen en een overzicht wat er bekend is per ziekte over het sekseverschil en wat nog nader moet worden uitgezocht.