Leren positief denken? Verander je manier van lopen

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
woensdag, 22 oktober 2014 om 14:47
welingelichtekringen header 1
Er zijn tal van zelfhulpboeken die zich richten op het vervangen van destructieve denkpatronen door constructieve alternatieven. Uit een Canadees onderzoek blijkt nu dat er nog een andere en makkelijkere manier is om een negatieve manier van denken te veranderen: door te lopen als een gelukkig mens. Dat je stemming van invloed is op de manier waarop je loopt, ligt voor de hand. In dit onderzoek werd nagegaan of ook het omgekeerde waar is: is je manier van lopen van invloed op je stemming? Om deze vraag te beantwoorden gingen de onderzoekers na of het lopen op een depressieve of een vrolijke manier van invloed zou zijn op het zich herinneren van emotioneel geladen woorden. De manier waarop we emotioneel geladen informatie onthouden wordt namelijk beïnvloed door onze stemming. Mensen die lijden aan een depressie herinneren zich veel makkelijker negatieve dan positieve informatie, zeker als het informatie over henzelf betreft. Met behulp van een loopband en een optisch bewegingsregistratiesysteem met 17 camera's werd de manier van lopen van 47 proefpersonen geregistreerd. De helft van de deelnemers werden aangemoedigd om een depressieve wandelstijl na te bootsen, terwijl de andere helft liep als een gelukkig mens. De loopsnelheid was voor beide groepen gelijk. Om te voorkomen dat proefpersonen wisten wat de bedoeling was, werd de manier van lopen niet met woorden omschreven. Op een wijzerplaat werd aangegeven of de manier van lopen in de buurt kwam van 1 van de 2 uitersten. Terwijl ze op de loopband liepen, las de onderzoeker een lijst van positieve en negatieve woorden voor en vroeg aan de deelnemers of de woorden op hen van toepassing waren. Daarna werden de proefpersonen gevraagd om alle woorden die ze zich konden herinneren op te noemen. Zoals verwacht konden de mensen die op een depressieve manier liepen zich meer negatieve woorden herinneren dan zij die op een gelukkige manier liepen. Dit geeft aan dat de manier waarop we lopen van invloed is op de manier waarop we informatie verwerken en hoe we ons voelen. Door de manier van lopen te veranderen zou je zelfs een depressie kunnen verhelpen, zo menen de onderzoekers.
Bron(nen): The Independent