Ruim 10.000 extra zelfmoorden door recessie

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
donderdag, 12 juni 2014 om 12:30
welingelichtekringen header 1
De economische crisis in Europa en Noord-Amerika zou meer dan 10.000 mensen zo tot wanhoop hebben gedreven dat ze nog maar één uitweg zagen. Onderzoekers van onder andere de universiteit van Oxford vergeleken cijfers van 24 EU-landen, de VS en Canada. Het aantal zelfmoorden nam in Europa tot 2007 af. Vanaf 2009 steeg het cijfer met 6,5 procent. Dat komt neer op 7950 zelfdodingen meer dan verwacht. In mindere mate was hetzelfde patroon zichtbaar in Canada. In de VS steeg het suïcidecijfer al eerder, maar de crisis versnelde de stijging, leidend tot 4750 extra doden. De grootste risicofactoren voor het plegen van zelfmoord waren baanverlies, gedwongen huisverkoop en hoge schulden. Maar niet in alle landen was sprake van de trend: In Zweden, Oostenrijk en Finland bleef het zelfmoordcijfer gelijk. Een van de onderzoekers van Oxford denkt dat goede beleidsmaatregelen van groot belang zijn. ''Er is veel bewijs dat recessie leidt tot meer zelfdodingen, maar verrassend genoeg is die stijging niet overal te zien. Een van de kenmerken van de landen waar het cijfer stabiel bleef, is dat daar veel geïnvesteerd wordt in maatregelen die mensen weer aan het werk kunnen helpen, zoals training, advies en zelfs gesubsidieerde lonen.'' Volgens het CBS is het aantal zelfdodingen in Nederland tussen 2008 en 2012 met ongeveer 30 procent gestegen.
Bron(nen): BBC