Hoe lang duurt het voor je neustussenschotje weg is door cokegebruik?

Cocaïne wordt vaak weggewerkt via de neus. En daar heeft vooral het neustussenschotje last van. Soms verdwijnt het helemaal en moet de neus zelfs geamputeerd worden, vertelt een KNO-arts bij HLN.

“Tien jaar geleden zagen we bijna geen patiënten met neusproblemen door cocaïne in ons ziekenhuis, nu krijgen we wekelijks één à twee patiënten over de vloer van wie bij twee derde cocaïnegebruik de oorzaak is”, zegt arts Thibaut Van Zele (UZ Gent). “We zien een zestal patiënten per jaar waarbij de neus gewoon volledig weggezakt is en er niets meer overblijft."

Zo'n 5 procent van de cocaïnegebruikers krijgt gaten in het neustussenschot. “Bij velen gaat het zelfs niet meer om gaatjes, maar echt grote perforaties. Het tussenschot is zo’n 6 à 7 cm lang en 3 cm hoog, maar we zien perforaties van 1 of 2 cm”, zegt Van Zele. “Maar hoe groter het gat, hoe moeilijker te herstellen.”

Doordat je cocaïne snuift, trekken de bloedvaten zich samen en gaat er minder bloed naar het tussenschot. “Overmatig cokegebruik kan ervoor zorgen dat de binnenkant van de neus begint af te sterven, met in uitzonderlijke gevallen een neusamputatie tot gevolg en waarbij de mond zelfs scheidt van de neus. Het bot sterft af waardoor er een opening van de mondholte naar neusholte komt, en drinken en eten er door de neus weer uitkomt. Bij zulke gevallen moet de neus vervangen worden door een neusprothese.”

Maar hoeveel coke moet je snuiven voor er problemen ontstaan? “Bij sommigen kan repetitief gebruik na zes maanden dat effect hebben. Wie coke snuift waar ontwormingsmiddel in gebruikt is, heeft sneller grotere problemen. Maar dat kan na één keer of na 100 keer problemen veroorzaken. Er is geen rechtlijnig verband tussen dosis en effect. Het is ook niet dat we enkel twintigers of dertigers zien. Het zit in alle lagen van de bevolking.”

Bron(nen):   HLN