‘Vergeet windenergie, zet in op zonnecellen’

Een paar weken geleden drukte de Nederlandse Energie Maatschappij ons nog eens met de neus op het al langer bekende feit dat groene elektriciteit voor een groot deel bestaat uit 'grijze' elektriciteit die met een in Noorwegen gekocht certificaat is omgekat. Het achterliggende probleem is dat duurzame energiebronnen nog lang geen alternatief zijn voor olie, gas en steenkool en zelfs niet voor dure kerncentrales. Dat heeft niet alleen te maken met de kosten van duurzame energie-opwekking, maar ook met andere barrières zoals een snel wisselend aanbod van elektriciteit uit zon en wind en - wat biomassa betreft - de concurrentie met de productie van voedsel. Lees hier verder

Bron(nen):   De Volkskrant      

1 Reactie Doe mee met de discussie →


  1. kletsmajoor

    De schrijver heeft gelijk dat zonnecellen in principe een beter potentieel hebben dan windmolens, maar hij mist het grootste probleem n.l. dat grootschalige energieopslag nodig is als zonnecellen op grote schaal worden toegepast omdat de zon niet 24 uur per dag schijnt. Zulke opslagsystemen moeten ook nog eens spotgoedkoop zijn om niet alsnog op een hele hoge energieprijs uit te komen.

Reacties niet toegestaan